Η υποβολή αιτήσεων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2024 παρατείνεται μέχρι τις 5 Απριλίου.

Υπενθυμίζεται ότι στην εν λόγω πρωτοβουλία συμμετέχει και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας με στόχο να αναγνωρίσει και να προβάλει το εξαιρετικό έργο των οργανισμών σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι έχουν συμβάλει στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω των έργων και των δράσεων τους.

Οι Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από Δημόσιους, Ιδιωτικούς και Ακαδημαϊκούς Οργανισμούς, καθώς και ερευνητικά ή/και εκπαιδευτικά κέντρα, σχολεία, ΜμΕ ή μεγάλες επιχειρήσεις, κοινοπραξίες χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων, δημόσιες διοικήσεις, ΜΚΟ και πρωτοβουλίες πολιτών που εκτελούν ή έχουν ολοκληρώσει έργο ή πρωτοβουλία για την υποστήριξη της υιοθέτησης ψηφιακών δεξιοτήτων σε μία από τις πέντε κατηγορίες των βραβείων

Η διαδικασία υποβολής αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση. Ο εκπρόσωπος του υποψήφιου οργανισμού :

 • Εγγράφεται πρώτα στην πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και απασχόλησης. Δημιουργεί ένα προφίλ χρήστη και ένα προφίλ οργανισμού (μπορείτε να κατεβάσετε τις οδηγίες εδώ).
 • Βεβαιώνεται ότι ο οργανισμός του δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος, όπως αναφέρεται στις οδηγίες. Αν έχει αμφιβολίες για το αν ο οργανισμός είναι εγγεγραμμένος ή όχι, επικοινωνεί με την ομάδα της πλατφόρμας στέλνοντας email στη διεύθυνση info@digitalskillsjobs.eu .
 • Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή του οργανισμού, ο αιτών συμπληρώνει την αίτηση ηλεκτρονικά ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο .

Οι πέντε κατηγορίες βραβείων είναι οι εξής :

 • Ψηφιακή αναβάθμιση δεξιοτήτων στην εργασία
 • Ψηφιακές δεξιότητες για την εκπαίδευση
 • Ένταξη στον ψηφιακό κόσμο
 • Ενασχόληση των γυναικών με επαγγέλματα ΤΠΕ
 • Δεξιότητες Κυβερνοασφάλειας

Η φετινή χρονιά των ευρωπαϊκών βραβείων σηματοδοτείται από την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας βραβείων που εστιάζει στις δεξιότητες σε θέματα  Κυβερνοασφάλειας. Η ελληνική  Εθνική  Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση είχε προτείνει τη συγκεκριμένη κατηγορία κατά την ενεργή συμμετοχή της στην ομάδα εργασίας σε θέματα Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση την άνοιξη του 2023,  αναγνωρίζοντας τη σημασία της για τον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
 • Προχωρημένο
 • Ενδιάμεσο
 • Βασικό
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ