Προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στις Επιχειρήσεις (16 Μαΐου 2019)

Στις 16 Μαΐου 2019, θα πραγματοποιηθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με την ενεργή συμμετοχή του ΕΒΕΑ, εκδήλωση  που διοργανώνεται από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την προώθηση της Εθνικής πρωτοβουλίας  «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» και του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πρακτική άσκηση με τίτλο «Ψηφιακή Ευκαιρία» δράσης που εντάσσεται και υλοποιείται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για τις Ψηφιακές Δεξιότητες 2019, “Digital Skills for Digital Greece”.

Ατζέντα