ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών συμμετέχει στις 28 Μαρτίου 2019, σε εκδήλωση στο  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, η οποία στοχεύει στην  "Προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας". Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης για τις Ψηφιακές Δεξιότητες  «Digital Skills for Digital Greece».

 Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η πρωτοβουλία της Google Ελλάδας για την εκπαίδευση τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού σε θέματα ψηφιακού μάρκετινγκ και το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών θα παρουσιάσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα  «Ψηφιακή Ευκαιρία» το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε τοπικές επιχειρήσεις να απασχολήσουν με πρακτική άσκηση από 2 έως 12 μήνες, σπουδαστές και αποφοίτους πανεπιστημίων εξωτερικού σε κενές ψηφιακές θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ηorizon 2020 και υλοποιείται από το πρόγραμμα Erasmus+

Πρόσκληση

Ατζέντα

 

INTRODUCE MY CITY (30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

Το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης διοργανώνει στις 30 Μαρτίου 2019 την εκδήλωση “Introduce my city” στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Η εκδήλωση αποτελεί το τέταρτο και τελευταίο μέρος του “Code my city”, μιας πιλοτικής εφαρμογής που υλοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής καινοτομίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εντάσσεται στην Ατζέντα Καινοτομίας 2019 και στο Εθνικό Σχέδιο για τις Ψηφιακές Δεξιότητες 2019 “Digital Skills for Digital Greece ”. Το Έργο με αντίκτυπο περίπου 250 μαθητές, ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2018 με σκοπό τη μεταφορά της μαθησιακής διαδικασίας από τον χώρο της εκδήλωσης στη σχολική αίθουσα, με την ταυτόχρονη επέκταση των εκπαιδευτικών στόχων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μαθητές πέραν του προγραμματισμού, όπως η ανάλυση και η σύνθεση, η συνεργασία σε ομάδες, κλπ. Στις 30 Μαρτίου 2019, η προσπάθεια των μαθητών και των καθηγητών τους ολοκληρώνεται σε μια ειδική τελετή επιβράβευσής τους, στην οποία οι μαθητές θα παρουσιάσουν ένα animation διάρκειας τριών λεπτών περίπου, με κεντρικό θέμα την πολιτιστική προβολή του τόπου τους. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Χαιρετισμό θα απευθύνει η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα Μ. Ε. Ξενογιαννακοπούλου, παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρόγραμμα εκδήλωσης