Περιφέρεια Κρήτης - Ψηφιακές Ευκαιρίες

Ψηφιακές Δεξιότητες για την Ανάπτυξη του Τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης- GROW GREEK TOURISM ONLINE

Μηνιαία Αναφορά: Μάρτιος 2018
Έναρξη-Λήξη: Μάιος - Συνεχίζεται
Ωφελούμενοι: 1400 ΜΜΕ σε 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης

Περιγραφή:
Δωρεάν one-to-one διαβουλεύσεις καθώς και ομαδικά σεμινάρια για τις τοπικές επιχειρήσεις