Φόρμα περιγραφής των θέσεων πρακτικής άσκησης στις ψηφιακές δεξιότητες

Βασικές Πληροφορίες

Υποβολή αιτήσεων

Μέσω ιστοσελίδας: www.nationalcoalition.gov.gr
Μέσω e-mail: nationalcoalition@ydmed.gov.gr

Επιπρόσθετα προσόντα

Περιοχή

* Υποχρεωτικές πληροφορίες