Είναι πλεόν κοινά αποδεκτό ότι οι νέες τεχνολογίες και οι ψηφιακές καινοτομίες αναδιαμορφώνουν σταδιακά πολλούς τομείς της οικονομίας. Ειδικότερα, η τεχνολογία Blockchain (Αλυσίδα συστοιχιών) εφαρμόζεται διαρκώς σε ολοένα και περισσότερους κλάδους της βιομηχανίας με  διάφορες λειτουργικότητες τα τελευταία χρόνια, προκαλώντας σημαντικό αντίκτυπο στη σημερινή αγορά εργασίας.

Για τον λόγο αυτόν, από τον Νοέμβριο 2020 η ΕΕ έχει αναπτύξει την πρωτοβουλία CHAISE, ένα έργο τομεακής συμμαχίας δεξιοτήτων, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ε. Ε , Erasmus +, που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας αλυσίδων συστοιχιών καθώς και την κατάρτιση των επαγγελματιών ΤΠΕ σε αυτή. Κύρια αποστολή της είναι να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τις γνωστικές ελλείψεις στην εν λόγω πρωτοποριακή τεχνολογία και να αναπτύξει μια στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αλυσίδας συστοιχιών στην Ευρώπη. Επίσης, επιδιώκει να παρουσιάσει προτάσεις κατάρτισης των επαγγελματιών ΤΠΕ που  θα ανταποκρίνονται στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού της αλυσίδας συστοιχιών.

Κύριος στόχος της παρούσας έκθεσης είναι να προτείνει μια στρατηγική για τις δεξιότητες που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Εξετάζει τι πρέπει να διδάξει (ποιες δεξιότητες), σε ποιον (προσδιορίζοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη) και πώς (στρατηγικές και σχέδια δράσης).

Αναδημοσίευση κειμένου European Blockchain Skills Strategy (2022) – CHAISE, Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Digital technology / specialisation
 • Blockchain
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Generic programmes and qualifications not further defined
Publication type
 • Study
Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
 • Digital skills in education.
Type of initiative
 • International initiative
Διαβάσετε περισσότερα