Έχοντας στη διάθεσή του μερικές από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες πηγές συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων και  δεδομένων στον κόσμο, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)  πλέον εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη του και με ηχητικά  άρθρα σύντομης διάρκειας  (Personal On Demand Broadcast”/Podcast) με σκοπό να ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Πρόκειται για ένα εργαλείο που εξηγεί στο κοινό με απλό τρόπο  πώς αναπτύσσονται οι ψηφιακές τεχνολογίες, πώς επηρεάζει η ψηφιοποίηση την καθημερινή μας ζωή και πώς μπορούμε να εξοικειωθούμε με αυτές.

Φιλοδοξεί να συμβάλει στην καλύτερη πληροφόρηση των  πολιτών ούτως ώστε όχι απλά να μην φοβούνται  τις τεχνολογικές αλλαγές αλλά και να γνωρίζει τις δυνατότητες που του προσφέρουν στην καθημερινή ζωή του.

Διατίθεται στην αγγλική δωρεάν για όλους και μπορούν να το παρακολουθήσουν οποτεδήποτε το επιθυμούν .

Μερικές από τα θεματικές ενότητες που μπορείτε να βρείτε είναι:

Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for all
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
Digital skill level
 • Basic
 • Advanced
 • Intermediate
 • Digital Expert
Country
 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Cyprus
 • Romania
 • Slovenia
 • Croatia
 • Czech republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Italy
 • Ireland
 • Malta
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Netherlands
 • Portugal
 • Poland
 • Sweden
 • Spain
 • Slovakia
 • Albania
 • Belarus
 • Bosnia and Herzegovina
 • Canada
 • Iceland
 • Israel
 • Japan
 • Montenegro
 • Morocco
 • Norway
 • Serbia
 • Switzerland
 • South Korea
 • Russia
 • Tunisia
 • Turkey
 • Ukraine
 • United Kingdom
 • USA
Industry - Field of Education and Training
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Type of initiative
 • International initiative
Publication type
 • Study