Το έγγραφο εργασίας του ΔΝΤ (IMF Staff Discussion Note), το οποίο δημοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2024, επικεντρώνεται στη Δημιουργική ΤΝ  (Generative AI – Gen AI) και στις δυνατότητές της να αναδιαμορφώσει τον κόσμο της εργασίας, τις αγορές εργασίας μας και την παγκόσμια οικονομία στο σύνολό της.

Η έκθεση εξετάζει αρχικά τις διαφορές μεταξύ προηγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων οικονομιών, ιδίως όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο προβλέπεται ότι θα είναι σε θέση να μετριάσουν τον αντίκτυπο της ΤΝ στην επαγγελματική τους ζωή. Πράγματι εμφανίζονται κάποια σταθερά πρότυπα όσον αφορά στην έκθεση στην ΤΝ : ορισμένες ομάδες αξιοποιούν καλύτερα τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει η τεχνητή νοημοσύνη (όπως οι μορφωμένες γυναίκες, η νεολαία) σε σύγκριση με άλλες (ηλικιωμένοι, άτομα με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο κ.λπ.). Τα επαγγέλματα χαμηλότερης ειδίκευσης είναι πολύ πιθανότερο να επηρεαστούν από τις επιπτώσεις της ΤΝ, ενισχύοντας περαιτέρω τους κινδύνους για την αύξηση της ανισότητας.

Ένα δεύτερο σενάριο για την κεφαλαιοποίηση του αντικτύπου της ΤΝ εξετάζει την αύξηση της παραγωγικότητας. Εάν οι νίκες αυτές είναι επαρκείς, ενδέχεται να υπάρξει αύξηση του εισοδήματος στο σύνολο του εργατικού δυναμικού. Εν προκειμένω, η έκθεση θεωρεί ότι το βάρος της κανονιστικής ρύθμισης θα το επιφορτιστούν οι πιο προηγμένες οικονομίες, οι οποίες διαδραματίζουν επίσης κεντρικό ρόλο στην ανακατανομή του εργατικού δυναμικού. Από την άλλη πλευρά, οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι αναδυόμενες οικονομίες θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και ψηφιακές δεξιότητες, εάν επιθυμούν να καλύψουν τη διαφορά της υστέρησης και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα οφέλη της ΤΝ.

Αναδημοσίευση κειμένου: Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work (2024) – IMF Staff Discussion Note, Digital Skills & Jobs Platform, created by Galina Misheva

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
 • Digital skills
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
 • Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)
Publication type
 • Working document
Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for all
Type of initiative
 • International initiative
Διαβάσετε περισσότερα