Η Δράση Ενημέρωσης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου και η ομώνυμη εκστρατεία ενημέρωσης και επαγρύπνησης για ένα ασφαλέστερο Διαδίκτυο υλοποιούνται από το έτος 2004. Οι κύριοι στόχοι της δράσης Saferinternet.gr είναι:

  • Η προστασία των ανηλίκων από ακατάλληλο ή επιβλαβές για αυτούς περιεχόμενο, ή από ακατάλληλη ή επιβλαβή συμπεριφορά και η προώθηση της υπεύθυνης και ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου.
  • Η ενδυνάμωση γονέων και εκπαιδευτικών σε θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο μέσω ενημερώσεων, εκπαιδεύσεων και κατάλληλου online και έντυπου υλικού.

Η δράση Saferinternet.gr αποτέλεσε για 13 έτη τον εθνικό εκπρόσωπο του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Επαγρύπνησης Insafe, με 30 μέλη σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., την Ισλανδία, τη Νορβηγία και τη Ρωσία.

National Coalition member
ΟΧΙ
Organization category
  • Other
Target audience
  • Digital skills for all
Digital technology / specialisation
  • Digital skills
Country
  • Greece
Industry - Field of Education and Training
  • Generic programmes and qualifications not further defined
Διαβάσετε περισσότερα