Το πρόγραμμα iHeal, συγχρηματοδοτούμενο από το Erasmus+ KA2 Στρατηγική Συνεργασία στον Τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στοχεύει στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα διευκολύνει την πρόσβαση των ηλικιωμένων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας.
Το πρόγραμμα προτείνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μίας διαδραστικής, φιλικής προς τον χρήστη και ελεύθερης πρόσβασης ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα βελτιώσει τον ψηφιακό αλφαβητισμό υγείας του πληθυσμού των ηλικιωμένων στην Ευρώπη (50+).

National Coalition member
ΟΧΙ
Organization category
  • Other
Target audience
  • Digital skills for all
Digital technology / specialisation
  • Digital skills
Country
  • Greece
Industry - Field of Education and Training
  • Generic programmes and qualifications not further defined
Διαβάσετε περισσότερα