Με στόχο τη σύγκλιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο ιστότοπος της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση, nationalcoalition.gov.gr,  έχει διασυνδεθεί από την 1η Σεπτεμβρίου με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή  πλατφόρμα Digital Skills & Jobs Platform. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία, καθώς οι δύο ιστότοποι ανταλλάσσουν και αναδημοσιεύουν χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση,  σε εθνικό και σε  ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό οι  πολίτες που αναζητούν εργασία μπορούν να εντοπίσουν καλύτερα τις διαθέσιμες ευκαιρίες σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις μπορούν να καθορίσουν τις ανάγκες τους σε ψηφιακές δεξιότητες.  Συγχρόνως, ενισχύονται οι συνέργειες, ώστε  να επιτυγχάνεται η διάχυση της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας, αναφορικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μέσω των ιστοτόπων της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας έχουν τη δυνατότητα  να ενημερωθούν για τις  προσφερόμενες ευκαιρίες κατάρτισης, τα διαθέσιμα εργαλεία αυτοξιολόγησης και χρηματοδότησης, τις καλές πρακτικές, καθώς και τα κείμενα στρατηγικής σημασίας της ΕΕ για τη χάραξη δημόσιων πολιτικών στο πεδίο του ψηφιακού εγγραμματισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διασύνδεση των δύο ιστοτόπων υλοποιήθηκε στο  πλαίσιο του έργου «DIGSKILLGR Connecting the Greek Digital Coalition to the European Platform for Digital Skills and Jobs», το οποίο χρηματοδοτείται από τον μηχανισμό Connecting Europe Facility (CEF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την ευθύνη του Οργανισμού European Health and Digital Executive Agency (HaDEA).

Υπενθυμίζεται ότι η   Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση συνδράμει στις προσπάθειες της Ευρώπης  να καταστεί η πιο ανταγωνιστική οικονομία στο παγκόσμιο ψηφιακό οικονομικό σύστημα, μέσω της βελτίωσης των ψηφιακών ικανοτήτων, αλλά και της ευρείας διάδοσης των ψηφιακών τεχνολογιών σε ολόκληρη την Ένωση.  Επιπλέον, παρέχει ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, πόρων και ευκαιριών που σχετίζονται με τον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας στην Ε.Ε, ενώ διαθέτει και συνεργατικό χώρο για τα μέλη της, με σκοπό την ευρύτερη δικτύωση και την καλλιέργεια ισχυρής αλληλεπίδρασης.

Target audience
  • Digital skills for all
Digital technology / specialisation
  • Digital skills
Digital skill level
  • Basic
  • Intermediate
  • Advanced
  • Digital Expert
Country
  • Greece
Type of initiative
  • National initiative
Industry - Field of Education and Training
  • Personal skills and development