Η Εθνική Συμμαχία προχώρησε σε ενημερωτική εκστρατεία προς το ελληνικό κοινό για την δημοφιλή πρωτοβουλία Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2023  η οποία επιστρέφει φέτος με σκοπό την  αναγνώριση  και  προώθηση των βέλτιστων πρακτικών  από όλη την Ευρώπη για τις ψηφιακές δεξιότητες.

Ο θεσμός των  Βραβείων  δημιουργήθηκε το 2016 από τον Ευρωπαϊκό  Συνασπισμό για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, που ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών σχετικά με το πώς να εξοπλιστούν οι Ευρωπαίοι πολίτες με ψηφιακές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα. Ο διαγωνισμός λάμβανε χώρα κάθε χρόνο μέχρι το 2018, επιβραβεύοντας έναν μεγάλο αριθμό πρωτοβουλιών και εμπειριών σε όλη την Ευρώπη. Φέτος η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία των Βραβείων  επιστρέφει με 5  διαφορετικές κατηγορίες. Κάθε έργο μπορεί να υποβληθεί σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

•             Ενδυνάμωση της νεολαίας στον ψηφιακό τομέα (πχ. σχέδια για την προσέλκυση του νεανικού κοινού σε επαγγέλματα ΤΠΕ, πρωτοβουλίες για την παιδεία στα μέσα ενημέρωσης, μαθήματα αναδυόμενων τεχνολογιών, hackathons κλπ.).

•             Ψηφιακή αναβάθμιση δεξιοτήτων @ Εργασία (πχ. πρωτοβουλίες ψηφιακής αναβάθμισης και επανεκπαίδευσης σε διάφορους τομείς, διευκόλυνση κάλυψης  σε θέσεις εργασίας επαγγελματιών ΤΠΕ όλων των επιπέδων)

•             Ψηφιακές δεξιότητες για την εκπαίδευση (πχ. έργα που στοχεύουν ειδικά στην ψηφιακή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών ή/και των μαθητών και των σχολικών διοικήσεων)

•             Ένταξη στον ψηφιακό κόσμο (πχ. πρωτοβουλίες ψηφιακής κατάρτισης και εγγραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης για ηλικιωμένους, ανέργους, ευάλωτες ομάδες, προσβασιμότητα)

•             Γυναίκες στην σταδιοδρομία των ΤΠΕ (πχ. έργα που στοχεύουν ειδικά στην αύξηση του αριθμού των γυναικών επαγγελματιών ΤΠΕ ή στην ψηφιακή αναβάθμιση των γυναικών στο εργατικό δυναμικό ή των νεότερων γυναικών στις ΤΠΕ).

Οι αιτήσεις  υποψηφιότητας  ξεκίνησαν στις 20 Φεβρουαρίου 2023 και θα ολοκληρωθούν στις 8 Απριλίου 2023.

Target audience
  • Digital skills for all
Digital technology / specialisation
  • Digital skills
Digital skill level
  • Basic
  • Intermediate
  • Advanced
  • Digital Expert
Country
  • European Union
Type of initiative
  • EU institutional initiative
Industry - Field of Education and Training
  • Personal skills and development