Οι ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν ολοένα και περισσότερες πτυχές της καθημερινής μας ζωή όπως εργασία, αθλητισμός, ψυχαγωγία, οικονομία, κοινωνική διαβίωση. Ταυτόχρονα προυποθέτουν την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, οι οποίες ωστόσο εξελίσσονται συνεχώς. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το ερώτημα: τελικά είμαστε έτοιμοι για το ψηφιακό μας μέλλον, ή ακόμη καλύτερα, ζούμε το ψηφιακό μας παρόν;

Σε αυτό το ερώτημα επιχειρεί να απαντήσει το Digital Skills & Jobs Platform μέσα από την εκστρατεία του για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων στην Ευρώπη με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς, την ιδιωτική οικονομία και τη μαθησιακή κοινότητα της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσης.

Ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουμε προκειμένου να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας; Μπορούμε να χαρακτηριστούμε ως ψηφιακοί πολίτες με βάση τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις μας ή θα πρέπει να αναπτύξουμε μία περισσότερο υγιή και πιο επιτυχημένη σχέση με την τεχνολογία;

Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα στα οποία μπορείτε να βρείτε απαντήσεις τους επόμενους μήνες στο πεδίο της πλατφορμας  “Επίκαιρα θέματα προς συζήτηση (Hot topis)” , αναζητώντας εργαλεία ψηφιακών δεξιοτήτων, απόψεις ειδικών και ευκαιρίες κατάρτισης. Τέλος, λάβετε μέρος στο δημόσιο διάλογο με θέμα: “Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κυβερνοασφάλεια για τις ΜΜΕ.”

Αναδημοσιεύση κειμένου: Digital Transformation & Upskilling in Europe – How will digital change our lives?, Digital Skills & Jobs Platform

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
 • Digital skills in education.
 • Digital skills for all
Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
 • Cybersecurity
 • Internet of Things
 • Big Data
 • Blockchain
 • Robotics
 • Augmented Reality
 • Virtual Reality
 • High Performance Computing
 • Machine Learning
 • Cloud Computing
 • 5G
 • Telecommunications
 • WiFi
 • Quantum Computing
 • Software
 • Mobile Application Development
 • Web Development
 • Microelectronics
 • Digital skills
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Country
 • European Union
Type of initiative
 • EU institutional initiative
Industry - Field of Education and Training
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Διαβάσετε περισσότερα