Με επίκεντρο τις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, η Ευρωπαική Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση (Digital Skills & Jobs Platform) διερευνά τον ρόλο τους στη σύγχρονη κοινωνία. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Reinforcing key enabling technologies” απαντώνται με απλό και κατανοητό τρόπο ερωτήματα όπως ποιες είναι οι προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και οι πρακτικές εφαρμογές τους στην καθημερινότητά μας, πώς μπορεί ένας εργαζόμενος να κατανοήσει τις δυνατότητές τους και να τις χρησιμοποιήσει στην επαγγελματική του ζωή.

Στο πεδίο “Επίκαιρα θέματα προς συζήτηση (Hot topis)” αναλύονται οι προηγμένες βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, η τεχνολογία blockchain, τα δεδομένα και το υπολογιστικό νέφος. Επίσης, παρουσιάζονται καλές πρακτικές από τις χώρες της ΕΕ και άρθρα που ενημερώνουν τον αναγώστη σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις. Ακόμα καταγράφονται τα διαθέσιμα προγράμματα κατάρτισης ατόμων στους παραπάνω τεχνολογικούς τομείς και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης της ΕΕ που τα υποστηρίζουν χρηματοικοινομικά. Τέλος, στη διαδικτυακή συνομιλία «Εφαρμογές για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες στον πραγματικό κόσμο» οι χρήστες της πλατφόρμας μπορούν να ανταλλάσουν απόψεις αναφορικά με τον τρόπο που οι τεχνολογίες αιχμής μπορούν να αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις και να ενσωματωθούν στα υπάρχοντα επαγγέλματα.

Πληροφορίες: Digital Skills & Jobs Platform

Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
 • Digital skills in education.
 • Digital skills for all
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
 • Artificial Intelligence
 • Cybersecurity
 • Big Data
 • Internet of Things
 • Blockchain
 • Robotics
 • High Performance Computing
 • Machine Learning
 • Cloud Computing
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Country
 • European Union
Type of initiative
 • EU institutional initiative
Industry - Field of Education and Training
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Διαβάσετε περισσότερα