Η πρωτοβουλία Enterprise Europe Network (EEN), το μεγαλύτερο δίκτυο στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στον κόσμο,  βοηθά τις επιχειρήσεις να καινοτομούν και να αναπτύσσονται σε διεθνή κλίμακα.

Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα ενώ μέλη του είναι εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, οργανισμοί περιφερειακής ανάπτυξης, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμοί καινοτομίας.

Συγκεντρώνει 3.000 εμπειρογνώμονες από περισσότερες από 600 οργανώσεις μέλη, που φημίζονται για την αριστεία τους στην υποστήριξη των επιχειρήσεων προκειμένου:

 • να αναπτύξουν πιο βιώσιμα και ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα
 • να υιοθετήσουν και να ενσωματώσουν την καινοτομία στην παραγωγή και τις ενδοεπιχειρησιακές λειτουργίες
 • να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία
 • να ενισχύσουν την αθεκτικότητα και την ευελιξία τους σε δύσκολους καιρούς.

Παράλληλα, το EEN διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη διαδικτυακή βάση δεδομένων της Ευρώπης για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες — παρέχει την ευκαιρία αναζήτησης επιχειρηματικών ή ακαδημαϊκών εταίρων για την παραγωγή, διανομή, από κοινού ανάπτυξη και προμήθεια προϊόντων, ιδεών και υπηρεσιών καθώς και πληροφορίες για εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης.

Enterprise Europe Network Ηellas

Πρόκειται για τον ελληνικό κόμβο του Enterprise Europe Network, ο οποίος συνιστά  ένα δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης με αποστολή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στον χώρο της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχουν σε αυτό 16 οργανισμοί κατανεμημένοι σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους τομείς της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της διεθνούς συνεργασίας.

Αναδημοσίευση ανάρτησης Enterprise Europe Network (EEN): Partnership Opportunities, Digital Skills Jobs Platform, created by Ieva Spudyte. Επίσης, αντλήθηκαν πληροφορίες και από τον ιστότοπο του Enterprise Europe Network Ηellas

Επιμέλεια κειμένου: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση.

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_beneficiary" ["label"]=> string(13) "Beneficiaries" ["name"]=> string(11) "beneficiary" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(11) "beneficiary" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(25) "field_financing_condition" ["label"]=> string(20) "Financing conditions" ["name"]=> string(19) "financing_condition" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(19) "financing_condition" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
 • Cybersecurity
 • Internet of Things
 • Big Data
 • Blockchain
 • Robotics
 • Augmented Reality
 • Virtual Reality
 • High Performance Computing
 • Machine Learning
 • Cloud Computing
 • 5G
 • Telecommunications
 • Mobile Application Development
 • Quantum Computing
 • WiFi
 • Software
 • Web Development
 • Digital skills
 • Microelectronics
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Country
 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Cyprus
 • Romania
 • Slovenia
 • Croatia
 • Czech republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Italy
 • Ireland
 • Malta
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Netherlands
 • Portugal
 • Poland
 • Sweden
 • Slovakia
Industry - Field of Education and Training
 • Generic programmes and qualifications not elsewhere classified
Type of initiative
 • EU institutional initiative
Target group
 • High Achievers
 • Persons requiring employment retraining
 • Low Achievers
Form of funding
 • Financial Instrument
Διαβάσετε περισσότερα