Αποτελεί το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027.

Ουσιαστικά χρηματοδοτεί δράσεις και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους πολίτες στην προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η εκπαίδευση, τυπική και μη τυπική, η  κατάρτιση υψηλής ποιότητας χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και η άτυπη μάθηση, εφοδιάζουν τους νέους και τους εκπαιδευόμενους, ανεξαρτήτου ηλικίας με τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ουσιαστική συμμετοχή τους στη δημοκρατική κοινωνία, τη διαπολιτισμική κατανόηση και την επιτυχή μετάβαση τους στην αγορά εργασίας.

Με βάση την επιτυχία του προγράμματος κατά την προηγούμενη περίοδο, 2014-2020, το Erasmus + εντείνει τις προσπάθειές του για τη δημιουργία/αύξηση των ευκαιριών στους συμμετέχοντες , παρέχει πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσμα οργανισμών, εστιάζει στον ποιοτικό αντίκτυπο της εκπαίδευσης ενώ συμβάλλει στη δημιουργία μίας Ευρώπης με μεγαλύτερο οικολογικό  και ψηφιακό προσανατολισμό. 

Στηρίζει προτεραιότητες και δραστηριότητες που καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης, στο Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση και στο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων.

Αποτελείται από τις τρεις αποκαλούμενες «βασικές δράσεις»: κινητικότητα ατόμων, συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων και στήριξη της χάραξης πολιτικής και της συνεργασίας ενώ εμπεριέχει και τις δράσεις τόνωσης της διδασκαλίας και της έρευνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Jean Monnet. Η διαχείριση του προγράμματος  πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ), τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA), τους εθνικούς φορείς των χωρών του προγράμματος και τα εθνικά γραφεία ορισμένων χωρών-εταίρων.

Αναδημοσίευση κειμένου: Erasmus+ Programme, Digital Skills & Jobs Platform, created by Ieva Spudyte Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_beneficiary" ["label"]=> string(13) "Beneficiaries" ["name"]=> string(11) "beneficiary" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(651) "

Το Erasmus + προσφέρει ευκαιρίες για:

 • άτομα να περάσουν μια περίοδο κινητικότητας ή εθελοντισμού στο εξωτερικό και να λάβουν γλωσσική κατάρτιση,
 • οργανισμοί που συνεργάζονται σε συμπράξεις σχεδίων στους τομείς της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης, των σχολείων, της εκπαίδευσης ενηλίκων και των ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων.
" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(11) "beneficiary" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Beneficiaries

Το Erasmus + προσφέρει ευκαιρίες για:

 • άτομα να περάσουν μια περίοδο κινητικότητας ή εθελοντισμού στο εξωτερικό και να λάβουν γλωσσική κατάρτιση,
 • οργανισμοί που συνεργάζονται σε συμπράξεις σχεδίων στους τομείς της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κατάρτισης, των σχολείων, της εκπαίδευσης ενηλίκων και των ευρωπαϊκών αθλητικών εκδηλώσεων.
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(25) "field_financing_condition" ["label"]=> string(20) "Financing conditions" ["name"]=> string(19) "financing_condition" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(170) "

Οι όροι χρηματοδότησης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(19) "financing_condition" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Financing conditions

Οι όροι χρηματοδότησης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
Form of funding
 • Financial Instrument
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Generic programmes and qualifications not further defined
Target audience
 • Digital skills in education.
 • Digital skills for all
Target group
 • Persons who have completed primary education
 • Persons in secondary/compulsory education
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 7)
 • Persons in primary education
 • Persons with 0-3 years work experience
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 8)
 • Persons who have completed secondary/compulsory education
 • Persons in tertiary education (EQF 7)
 • Persons in tertiary education (EQF 8)
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 6)
Type of initiative
 • EU institutional initiative
Διαβάσετε περισσότερα