Η πρωτοβουλία ARIS, ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από το ευρωπαικό πρόγραμμα Erasmus +,  συγκροτεί μια στρατηγική εταιρική σχέση με σκοπό την ενίσχυση των βασικών ψηφιακών ικανοτήτων των παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης προς τους ειδικούς επαγγελματίες στον τομέα των ΤΠΕ.  Προσφέρει ένα επικαιροποιημένο πρόγραμμα σπουδών και ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους αναφορικά με τη τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες ανάγκες και οι τυχόν αναντιστοιχίες σε επαγγελματικές δεξιότητες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού, το ARIS δρομολόγησε ένα πακέτο δωρεάν υλικού κατάρτισης και αξιολόγησης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και ορισμένα προγράμματα σπουδών σχετικά με την ΤΝ προς τους επαγγελματίες ΤΠΕ.

Το έργο ARIS έχει ως στόχο:

 • να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο και επικαιροποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης στις τεχνολογίες και τις πρακτικές εφαρμογές της ΤΝ οι επαγγελματίες ΤΠΕ να εφοδιαστούν με πρωτοβουλία, επιχειρηματικότητα και επικαιροποιημένες ψηφιακές δεξιότητες που κρίνονται ως απαραίτητες στον χώρο εργασίας τους·
 • να εισάγει σύγχρονες μεθόδοι παροχής κατάρτισης και καινοτόμοι παιδαγωγικοι πόροι ανοικτής πρόσβασης, που θα επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να αποκτούν και να αυτοαξιολογούν τις δεξιότητες τους σχετικές με την ΤΝ. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να συμπεριληφθούν οι εκπαιδευτικοί πόροι των παρόχων ΕΕΚ και των μεθόδων ενσωμάτωσης στις προσφορές τους κατάρτισης·
 • να συμβάλλει στην ένταξη των προαπαιτούμενων δεξιοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης στα τομεακά μητρώα δεξιοτήτων και επαγγελμάτων καθώς και στις Ευρωπαϊκές διαδικασίες πιστοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο ARIS μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: http://www.aris-project.eu/language/el/about-aris-

Οι πόροι και το εκπαιδευτικό υλικό

Οι θεματικές που περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό είναι οι εξής:

 • Θεμέλια της τεχνητής νοημοσύνης
 • Μηχανική μάθηση
 • Νευρωνικά δίκτυα και βαθιά μάθηση
 • Τεχνητή νοημοσύνη για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων

Επιπλέον, η πρωτοβουλία θα παράγει επίσης:

 • υποδομές ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • περιεχόμενο σχετικά με τις εφαρμογές τεχνολογίας ΤΝ για επαγγελματίες στον τομέα των ΤΠΕ.
 • πιστοποιητικό ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη που θα ενσωματωθεί στα συστήματα πιστοποίησης μάθησης για τη ΤΝ.

Αναδημοσίευση κειμένου: ARIS Project – AI Skills Package for ICT professionals, Digital Skills & Jobs Platform, created by Matteo Mirigliano

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Organization
Methodology

Δέσμη υλικού κατάρτισης και αξιολόγησης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Digital skill level
 • Advanced
Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Software and applications development and analysis
 • Electronics and automation
Skills resource type
 • Other training material
Target audience
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Target group
 • High Achievers
 • Persons requiring employment retraining
 • Persons with 3-10 years work experience
Target language
 • English
Type of initiative
 • International initiative
Διαβάσετε περισσότερα