Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία επιδιώκει να καταστήσει τα άτομα άνω των πενήντα πέντε ετών περισσότερο ψηφιακά ικανούς και ενημερωμένους σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο. Πώς; Με την παροχή ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος κατάρτισης με μαθησιακές διαδρομές, εύκολα προσβάσιμες προκειμένου να ενδυναμώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Ουσιαστικά, δημιουργήθηκε ένα εγχειρίδιο με όραμα να προωθήσει στην ως άνω πληθυσμιακή ομάδα την εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη δια βίου μάθηση προκειμένου να μπορεί να προοδεύει και να έχει μια ποιοτική ζωή μέσω της ενεργού γήρανσης. Συνιστά μία ευκαιρία ψηφιακής μάθησης που θα επιτρέψει στα άτομα αυτά να είναι πλήρη μέλη της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους στον τομέα εργασίας τους. Τέλος, υποστηρίζει τις οργανώσεις ενεργών ηλικιωμένων και τους οίκους ευγηρίας να παρέχουν στους ηλικιωμένους και τις οικογένειές τους ψηφιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας (τηλε- ιατρική, διαδικτυακές συνομιλίες).

Πώς λειτουργεί;

Πρόκειται για ένα συνεργατικό χώρο μάθησης, ανοικτό, εύκολα προσβάσιμο, με χρήσιμο περιεχόμενο όπως μελέτη περιπτώσεων, εκπαιδευτικους πόρους και εργαλεία μαθησιακής τεκμηρίωσης. Επίσης, φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια κοινότητα πρακτικής άσκησης προωθώντας τον ψηφιακό εγγραμματισμό στους ηλικιωμένους πολίτες. Συγκεντρώνει καλές πρακτικές από προηγούμενες αντίστοιχες πρωτοβουλίες ψηφιακού εγγραμματισμού δημιουργώντας ένα διαδικτυακό εγχειρίδιο κατάρτισης στις ΤΠΕ. Ταυτόχρονα επιδιώκει:

 • να παρέχει βοήθεια στους συμμετέχοντες με σκοπό τη μάθηση και την εξεύρεση πληροφοριών σχετικά με τα διάφορα θέματα που εξετάζονται στο πρόγραμμα·
 • λειτουργήσει ως φόρουμ για τους συμμετέχοντες ώστε να ανταλλάσουν τη ψηφιακή γνώση.
 • να αξιοποιηθεί από εκπαιδευτές των ατόμων τρίτης ηλικίας ως βοηθητικό εργαλείο σε επιμορφωτικές δράσεις ψηφιακού περιεχομένου.

Το εγχειρίδιο δομείται στην ανάπτυξη των κάτωθι έξι τομέων ικανοτήτων:

 1. (Εκούσια) ψηφιακή επικοινωνία
 2. Ψηφιακές συναλλαγές
 3. Έξυπνη διαβίωση για ευημερία
 4. Ψηφιακή συνεργασία
 5. Ασφάλεια και ιδιωτικότητα
 6. Αυτοοργάνωση

Πληροφορίες για την πρωτοβουλία ICT4Elders

Συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαικό πρόγραμμα Erasmus + και πραγματεύεται τη «διαδικτυακή γήρανση», προσφέροντας στο κοινό ευκαιρίες μάθησης σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το διαδίκτυο μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας. Στο πλαίσιο αυτης της πρωτοβουλίας πραγματοποιούνται δράσεις ψηφιακου εγγραμματισμού σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας προκειμένου να κατανοήσουν πώς η ποιότητα της ζωής μας μπορεί να βελτιωθεί μέσω της διαδικτυακής κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Αναδημοσίευση κειμένου: ICT4 Elderly Handbook, Digital Skills and Jobs Platform, created by Matteo Mirigliano

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις ψηφιακές δεξιότητες & την Απασχόληση

Organization
Methodology

το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές στους οργανισμούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση των ηλικιωμένων, καθώς και οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι, και εξυπηρετεί δραστηριότητες κατάρτισης ως Επιγραμμική Ακαδημία.

Digital skill level
 • Basic
 • Advanced
Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
 • Software
 • Digital skills
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Personal skills and development
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
 • Computer use
Skills resource type
 • Other training material
Target audience
 • Digital skills in education.
Target group
 • Non-Native Speakers
 • Native Speakers
 • Low Achievers
Target language
 • English
Type of initiative
 • International initiative
Διαβάσετε περισσότερα