Παράλληλα με τις δράσεις κατάρτισης και καθοδήγησης, η πρωτοβουλία Women4IT έχει αναπτύξει ένα αποθετήριο ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων προκειμένου ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό ατομικής μάθησης σε διάφορους τομείς.

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει διδακτικό υλικό με τα εξής κριτήρια: γλώσσα, πεδίο σπουδών, είδος υλικού και ικανότητες όπως αυτές περιγράφονται στο πλαίσιο του DigComp. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους μαθησιακούς πόρους διατίθενται εδώ.

Περισσότεροι από τριακόσιοι πόροι είναι μέχρι στιγμής διαθέσιμοι στη βάση δεδομένων, σαράντα εκ των οποίων είναι στα ελληνικά, ενώ ο αριθμός τους διαρκώς αυξάνεται.

Πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία Women4IT

Αποσκοπεί να προσφέρει την ευκαιρία σε γυναίκες από  ολόκληρη την Ευρώπη να ξεκινήσουν την ψηφιακή τους σταδιοδρομία. Για τον λόγο αυτόν, έχουν αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία για την προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ και στα ψηφιακά έργα. Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για τις νέες γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, βελτιώνοντας έτσι την απασχολησιμότητά τους.

Το έργο Women4IT υλοποιείται από το 2019 σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες, με κατάρτιση σε έξι τομείς ψηφιακών προφίλ:

με περισσότερες από εννιακόσιες νέες γυναίκες έχουν ήδη αποφοιτήσει από τα προγράμματα κατάρτισης.

Οι δραστηριότητες κατάρτισης και καθοδήγησης εντάσσονται στο διεθνές επιχειρησιακό σχέδιο «Women4IT» (αριθ. 2017-1-094), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Απασχόλησης Νέων, μία σύμπραξη Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, με όραμα την προώθηση της συμμετοχής των νέων γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ και σε ψηφιακά επαγγέλματα.

#Women4IT

Αναδημοσίευση κειμένου: Open Educational Resources (OER) repository under the ‘Women4IT’ project, Digital Skills & Jobs Platform, Created by Andra Krasavina

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Organization
Methodology

Συνδέεται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων DigComp.

Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
Digital technology / specialisation
 • Cybersecurity
 • Digital skills
Country
 • Belgium
 • Greece
 • Ireland
 • Latvia
 • Lithuania
 • Malta
 • Spain
 • Romania
 • Norway
Industry - Field of Education and Training
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Skills resource type
 • Other training material
Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for all
Target group
 • Persons requiring employment retraining
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 7)
 • Persons with 0-3 years work experience
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 8)
 • Persons who have completed secondary/compulsory education
 • Persons with 3-10 years work experience
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 6)
Target language
 • English
 • Greek
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Romanian
 • Spanish
Type of initiative
 • International initiative
Διαβάσετε περισσότερα