Συνιστά ένα από τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να παρακολουθεί τον φιλόδοξο στόχο που έχει θέσει για την επίτευξη τουλάχιστον του 80 % του πληθυσμού της ΕΕ  με βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030 στο πλαίσιο της Ψηφιακής Δεκαετίας.

Συμβάλλει στην κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης για τον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), η οποία παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά στην ψηφιακή ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων. Επίσης, υποστηρίζει το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες (DigComp 2.0) παρέχοντας σε αυτό θεωρητική και εμπειρική επαλήθευση. Τέλος, επιτρέπει την αποτελεσματική σύγκριση μεταξύ χωρών όσον αφορά τον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Σχεδιάστηκε από το Κοινό Συμβούλιο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τέθηκε για πρώτη φορά σε πιλοτική εφαρμογή το 2014. Το 2022, κατόπιν αναθεώρησης του DigComp, ο Δείκτης Ψηφιακών Δεξιοτήτων επικαιροποιήθηκε αντίστοιχα,  μετά από εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2019-2022 στο πλαίσιο της Ομάδας εργασίας της Eurostat για την Κοινωνία της Πληροφορίας,  διασφαλίζοντας τη συμπόρευση του Δείκτη με την αέναη τεχνολογική πρόοδο.

© Κοινό Συμβούλιο Ερευνών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αναδημοσίευση κειμένου: Digital Skills Indicator 2.0: Measuring Digital Skills across the EU,

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Organization
array(22) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_methodology" ["label"]=> string(11) "Methodology" ["name"]=> string(11) "methodology" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(187) "

DSI 2.0 is accompanied by a revamped methodological framework based on the European Commission’s Digital Competence Framework (DigComp) and its second edition (DigComp 2.0).

" ["menu_order"]=> int(8) ["instructions"]=> string(86) "Methodological notes, eg. Based/Not based on DIG.COMP, European e-Competence Framework" ["required"]=> int(1) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(29) "group_digital_skills_resource" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(0) ["delay"]=> int(0) ["_name"]=> string(11) "methodology" ["_valid"]=> int(1) }
Methodology

DSI 2.0 is accompanied by a revamped methodological framework based on the European Commission’s Digital Competence Framework (DigComp) and its second edition (DigComp 2.0).

Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Country
 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Cyprus
 • Romania
 • Slovenia
 • Croatia
 • Czech republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Italy
 • Ireland
 • Malta
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Netherlands
 • Portugal
 • Poland
 • Sweden
 • Spain
 • Slovakia
Industry - Field of Education and Training
 • Generic programmes and qualifications not further defined
Target language
 • English
Type of initiative
 • EU institutional initiative
Target group
 • Low Achievers
 • High Achievers
Skills resource type
 • Methodology