Η «Τεχνητή νοημοσύνη για τη γεωργική τεχνολογία και την κλιματική αλλαγή» είναι ένας διαδικτυακός κύκλος μαθημάτων που αναπτύχθηκε από το Τμήμα Συνεχούς Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Ο κύκλος μαθημάτων απευθύνεται σε επαγγελματίες στους τομείς της γεωργίας, της αγροτεχνολογίας, της βιωσιμότητας/κλιματικής αλλαγής και της αλυσίδας αξίας των τροφίμων, οι οποίοι φιλοδοξούν να πρωτοστατήσουν στην εφαρμογή της ΤΝ στους τομείς τους.

Κύριος στόχος αυτού του διαδικτυακού κύκλου μαθημάτων είναι να διδαχθεί ο τρόπος εφαρμογής των τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένα προβλήματα στη γεωργία και την κλιματική αλλαγή και να διερευνηθεί ο ευρύτερος αντίκτυπος αυτών των τεχνολογιών στην αλυσίδα αξίας των τροφίμων. Οι μαθητές θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να κατανοήσουν με σαφήνεια την εφαρμογή της ΤΝ σε σύνθετα, διεπιστημονικά προβλήματα που βασίζονται σε δεδομένα. Ειδικότερα, ο κύκλος μαθημάτων δίνει έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη για καλή ποιότητα και στην τεχνητή νοημοσύνη με κυβερνοφυσικά συστήματα (π.χ. τεχνητή νοημοσύνη με βάση την παρυφή, σκέψη συστημάτων και σκέψη σχεδιασμού), γεγονός που σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν μια νοοτροπία που βασίζεται στα δεδομένα σε αυτόν τον συναρπαστικό αναδυόμενο τομέα.

Πρόγραμμα του κύκλου μαθημάτων

Το μάθημα περιλαμβάνει μεταξύ των θεμάτων του τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης:

 • Αυτόνομα συστήματα
 • Ανάλυση καλλιεργειών
 • Η τεχνητή νοημοσύνη για τα καλά
 • Πρόβλεψη απόδοσης και ζήτησης
 • Τεχνολογία τροφίμων/ευρύτερη αλυσίδα αξίας, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου της αλυσίδας συστοιχιών (blockchain)
 • Ανάπτυξη τεχνολογίας, όπως αισθητήρες, Βιομηχανία 4.0 κ.λπ.
 • Εφαρμογές γεωργικής τεχνολογίας σε αναδυόμενες αγορές
 • Υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη στη γεωργία
 • Επιχειρηματικότητα στον τομέα της τεχνολογίας
 • Αναδυόμενες προκλήσεις της αγοράς
 • Καινοτομία στον τομέα της αγροτεχνολογίας

Λεπτομέρειες του μαθήματος

Ο κύκλος μαθημάτων θα διαρκέσει έξι συνεδρίες στις 5-16 Ιουνίου 2023. Αυτές οι ζωντανές βιντεοσκοπήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω των ομάδων Microsoft στις 15: 00 — 18: 00 (ώρα ΗΒ) στις: Δευτέρα 5 Ιουνίου, Τετάρτη 7 Ιουνίου, Παρασκευή 9 Ιουνίου, Δευτέρα 12 Ιουνίου, Τετάρτη 14 Ιουνίου και Παρασκευή 16 Ιουνίου.

Η παρακολούθηση του μαθήματος γίνεται με καταβολή χρημάτων και οι συμμετέχοντες που παρακολουθούν το πλήρες πρόγραμμα (που παρακολουθούν όλες τις ζωντανές συνεδρίες) θα λάβουν ηλεκτρονικό πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Αναδημοσίευση κειμένου: Artificial Intelligence for Agriculture Technology and Climate Change Digital Skills & Jobs Platform

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Organization
Assessment type
 • Online
Digital skill level
 • Advanced
Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
Effort
 • Part time intensive
Country
 • European Union
 • United Kingdom
Industry - Field of Education and Training
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
 • Agriculture not further defined
Learning activity
 • e-learning coursework
Target audience
 • Digital skills for the labour force.
Target group
 • High Achievers
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 7)
 • Persons with 3-10 years work experience
Target language
 • English
Training duration
 • Up to 4 weeks
Type of initiative
 • International initiative
Typology of training opportunities
 • Course
Attending fee
Paid
Certificate/credential fee
Paid
Type of training record
 • Single offer
Credential offered
 • Learning activity
Self-paced course
No
Διαβάσετε περισσότερα