Η κατάρτιση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (Cyber MSME) προσφέρεται στο πλαίσιο ενός έργου Erasmus + που προωθεί τη συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών. Η κατάρτιση για τις ΜμΕ στον κυβερνοχώρο προσφέρεται από κοινοπραξία που αποτελείται από εξατομικευμένες λύσεις κατάρτισης, CASE — Κέντρο Κοινωνικών και Οικονομικών Ερευνών, Internet Web Solutions, Gentlab, IDP European Consultants, και IHF.

Η κατάρτιση για τις παραπάνω επιχειρήσεις στον κυβερνοχώρο χωρίζεται σε τρεις μαθησιακές διαδρομές: αρχάριος, ενδιάμεσος και προχωρημένος. Δεδομένου ότι πρόκειται για αυτοκαθοδηγούμενο πρόγραμμα μάθησης, οι εκπαιδευόμενοι είναι ελεύθεροι να σχεδιάσουν την πορεία τους με βάση τα προσωπικά τους συμφέροντα. Ανάλογα με τα μαθήματα που θα ακολουθήσουν, θα φθάσουν σε διαφορετικό επίπεδο δεξιοτήτων και γνώσεων που μπορούν να τους επιτρέψουν να ξεκινήσουν σταδιοδρομίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Αναδημοσίευση κειμένου: Cybersecurity for Micro, Small and Medium Enterprises training Digital Skills & Jobs Platform

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Organization
Assessment type
 • Online
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Digital technology / specialisation
 • Cybersecurity
Effort
 • Part time light
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Information and communication technologies not elsewhere classified
Attending fee
Free
Learning activity
 • self-motivated study
Self-paced course
Yes
Target audience
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Target group
 • High Achievers
 • Non-Native Speakers
 • Persons requiring employment retraining
 • Persons in tertiary education (EQF 6)
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 7)
 • Persons with 0-3 years work experience
 • Native Speakers
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 6)
Target language
 • English
Training duration
 • Up to 6 months
Type of initiative
 • International initiative
Typology of training opportunities
 • Short learning programme
Certificate/credential fee
Paid
Type of training record
 • Single offer
Credential offered
 • Learning activity
Διαβάσετε περισσότερα