Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση σε συνεργασία με τις Εθνικές Συμμαχίες των κρατών μελών της ΕΕ, διοργανώνει καμπάνια ευαισθητοποίησης με σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλη την Ευρώπη με τίτλο: «Ανακαλύψτε τη δουλειά των ονείρων σας στο ψηφιακό τομέα (Discover your dream job in digital)» .

Βασικές επιδιώξεις της καμπάνιας είναι:

•  η αλλαγή της αντίληψης των εργαζομένων  για τη σταδιοδρομία στον κλάδο των ΤΠΕ

•  η παρουσίαση  των ευκαιριών σταδιοδρομίας σε ψηφιακά επαγγέλματα

•  η ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης μαθημάτων πληροφορικής και αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στην εκπαίδευση.

Στόχος της εκστρατείας είναι να ενθαρρύνει φοιτητές, νέους πτυχιούχους και νέους επαγγελματίες να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στην ψηφιακό τομέα και να ανατρέψει πολλά στερεότυπα που επιμένουν σχετικά με την σταδιοδρομία στην τεχνολογία και τείνουν να παρουσιάζουν τις τεχνολογικές σταδιοδρομίες ως δυσπρόσιτες για νέους, γυναίκες ή οποιονδήποτε  άλλον εκτός του  ψηφιακού τομέα. Τέλος, επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών παρόχων και επιχειρήσεων: η βιομηχανία και η εκπαίδευση πρέπει να συνεργαστούν στενότερα για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών των εργοδοτών και του επιπέδου των δεξιοτήτων των αποφοίτων στις ΤΠΕ.

Στην ενότητα “Επίκαιρα θέματα προς συζήτηση (Hot topis)” θα βρείτε καλές πρακτικές από χώρες της ΕΕ, απόψεις ειδικών για το πώς μπορούμε να καλύψουμε το ψηφιακό χάσμα και να εμπλέξουμε τους νέους σε τεχνολογικές σταδιοδρομίες καθώς και ευκαιρίες κατάρτισης.

Ανακαλύψετε τη μελλοντική σας σταδιοδρομία στον τομέα της τεχνολογίας και μάθετε τι κάνουν οι χώρες σε όλη την Ευρώπη για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις θέσεις εργασίας και την κατάρτιση στον τομέα της τεχνολογίας.

Πληροφορίες: Digital Skills & Jobs Platform, Discover your dream job in digital!

Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
 • Digital skills in education.
 • Digital skills for all
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Country
 • European Union
Type of initiative
 • EU institutional initiative
Industry - Field of Education and Training
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Διαβάσετε περισσότερα