07/12/2023 11:00:00 - 07/12/2023 14:00:00Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερεύνησε ενεργά την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψηφιακών Δεξιοτήτων [European Digital Skills Certificate (EDSC)], με στόχο τον εξορθολογισμό της πιστοποίησης και της αναγνώρισης των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη από τις κυβερνήσεις, τους εργοδότες και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με βάση το Eυρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακής Επάρκειας (DigComp), η διαδικασία αυτή επιτρέπει στα άτομα να αυτοαξιολογούν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, να θέτουν μαθησιακούς στόχους και να προσαρμόζονται στο δυναμικό ψηφιακό τοπίο.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, διεξήχθη μία μελέτη σκοπιμότητας για τη διερεύνηση πιθανών σεναρίων για το EDSC. Σε συνεργασία με τον πανευρωπαϊκό οργανισμό ALL Digital, ο οποίος εκπροσωπεί πάνω από 25.000 κέντρα ψηφιακής επάρκειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκέντρωσε πληροφορίες μέσω της Κοινότητας Πρακτικής Πιστοποίησης Ψηφιακής Επάρκειας [Digital Competence Certification Community of Practice (CoP)] για τη διεξαγωγή μίας πιο στοχευμένης μελέτης που θα συμβάλλει σε μια ολοκληρωμένη μελέτη σκοπιμότητας, η οποία θα ευθυγραμμίζεται με τις ανάγκες της Κοινότητας Ψηφιακής Επάρκειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τα τελικά αποτελέσματα από δύο βασικούς τομείς εργασίας που σχετίζονται με το EDSC: την Ανάλυση Σκοπιμότητας που περιγράφεται στη Δράση 9 του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και το Πιλοτικό Πρόγραμμα EDSC των Κρατών Μελών, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 από τις 11:00 έως τις 14:00, σε διαδικτυακή εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για το EDSC είναι ευπρόσδεκτα να συμμετάσχουν.

Για συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο, απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου εγγραφής έως τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00. Στις 5 Δεκεμβρίου θα σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης που θα περιέχει τον σύνδεσμο του διαδικτυακού σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση, πατήστε εδώ.

© Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

Αναδημοσίευση κειμένου: European Digital Skills Certificate Final Event – Register by 4 December 2023

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Organization
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
Event setting
 • Virtual Live
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Generic programmes and qualifications not further defined
Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
 • Digital skills in education.
 • Digital skills for all
Target language
 • English
Type of initiative
 • EU institutional initiative
Διαβάσετε περισσότερα