08/12/2023 09:30:00 - 08/12/2023 14:30:00
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, Κτίριο 1 - Αίθουσα Α5, 57001, Θέρμη, Greece


Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος εγκαινιάζει μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τίτλο:
“Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Τεχνητή Νοημοσύνη”

Οι δραστηριότητες απευθύνονται σε επαγγελματίες τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα που επιθυμούν να μάθουν για τις προηγμένες τεχνολογίες και την εφαρμογή τους στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στους οργανισμούς τους. Πρωταρχικός στόχος είναι η παροχή γνώσεων σχετικά με τις τελευταίες τάσεις στην ανάλυση δεδομένων, μαζί με πρακτική εξάσκηση και χρήση επιλεγμένων εργαλείων σε πραγματικά σενάρια.

Στην πρώτη δραστηριότητα θα συμμετάσχουν εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία, οι οποίοι θα διερευνήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στην Επιστήμη Δεδομένων και την Τεχνητή Νοημοσύνη και τον αντίκτυπό τους στους σύγχρονους οργανισμούς, καλύπτοντας τόσο τεχνικές όσο και επιχειρηματικές προοπτικές. Η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει, επίσης, παρουσιάσεις του τρόπου με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να διευκολύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εργαλεία σε πραγματικά σενάρια. Η επόμενη δραστηριότητα, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα, θα επικεντρωθεί στην πρακτική εξάσκηση σε επιλεγμένα εργαλεία, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της ανάλυσης δεδομένων σε πραγματικά σενάρια. Η σειρά των δραστηριοτήτων θα κορυφωθεί με μια τρίτη και τελευταία δραστηριότητα, κατά την οποία θα σχηματιστούν ομάδες που θα εργαστούν πάνω σε πραγματικά προβλήματα και δεδομένα και θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της εργασίας τους σε ένα εργαστήριο ανταλλαγής εμπειριών.

Τα κυριότερα σημεία της αρχικής συνεδρίασης που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 είναι τα εξής:

 • Επισκόπηση των στόχων και των πρωτοβουλιών του κόμβου καινοτομίας GR digiGOV-innoHUB.
 • Επισκόπηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ανάλυση δεδομένων από τις Γενικές Διευθύνσεις και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.
 • Γνωριμία με τις εφαρμογές της Επιστήμης Δεδομένων τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, η οποία θα παρουσιαστεί από τον Διαχειριστή της πλατφόρμας ανάλυσης δεδομένων ανοικτού κώδικα KNIME.
 • Μελέτες περιπτώσεων και πρακτικές εφαρμογές πραγματικών δεδομένων, με επικεφαλή την ομάδα DORG.
  Στο τέλος της δράσης, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις επερχόμενες συνεδρίες που εστιάζουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την τεχνητή νοημοσύνη.

Αναλυτικό πρόγραμμα της 1ης δράσης:

09:30 – 10:00 Καλωσόρισμα

10:00 – 10:15 (15 λεπτά) Παρουσίαση των Στόχων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ιωάννης Μαγνήσαλης, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου.

10:15 – 10:45 (30 λεπτά) Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κόμβου Καινοτομίας GRdigiGOV-innoHUB Ιωάννης Κώτσης – Γιανναράκης, Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας GR digiGOV-innoHUB

10:45– 11:00 (15 λεπτά) Παρουσίαση της Ερευνητικής Ομάδας Ψηφιακών Οργανισμών (DORG) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Χρήστος Μπερμπερίδης, Ερευνητικό και Διδακτικό Προσωπικό του Διεθνούς Πανεπιστημίου στη Μηχανική Μάθηση με έμφαση στην επεξεργασία κειμένου|Συντονιστής της ομάδας DORG

11:00– 11:30 (30 λεπτά) Παρουσίαση των Εργαλείων Ανάλυσης Δεδομένων που χρησιμοποιούνται από την Ε.Ε. Ιωάννης Μαγνήσαλης, Διευθυντής Στρατηγικής και Σχεδιασμού Πληροφορικής | Επικεφαλής της ομάδας επιστημόνων σε θέματα δεδομένων DIGIT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

11:30 – 12:00 (30 λεπτά) Εφαρμογές της Επιστήμης Δεδομένων στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα με την KNIME Masoud Panshiri, Διαχειριστής της πλατφόρμας KNIME
Schalk Gerber, Τμήμα Ακαδημαϊκής Συμμαχίας της KNIME

12:00 – 12:30 (30 λεπτά) Χρήση της Υποδομής Δοκιμών Μεγάλων Δεδομένων (BDTI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Maria Claudia Bodino, Διευθύντρια Στρατηγικής και Σχεδιασμού Πληροφορικής | Επιστήμονας Δεδομένων | Υπεύθυνη Έργου EU BDTI

12:30 – 13:00 Διάλειμμα

13:00 – 13:30 (30 λεπτά) Ανάλυση και Αξιολόγηση της ποιότητας των δεδομένων που παρέχονται από το Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών Δημόσιων Υπηρεσιών (MITOS). Ανάλυση και αξιολόγηση της ποιότητας των δεδομένων του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών Δημόσιων Υπηρεσιών (MITOS) με την υιοθέτηση καλών πρακτικών του τομέα και δημιουργία ενός δυναμικού πίνακα ελέγχου (PowerBI) για την ανάλυση και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων, για τον εντοπισμό και την καταγραφή δυνατοτήτων και προτάσεων για τη βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιμων πληροφοριών.

Ελένη Καπάνταη, Επιστήμονας Δεδομένων
Γιώργος Πατρίκιος, Επιστήμονας Δεδομένων
Αλέξιος Μιχαηλίδης, Επιστήμονας Δεδομένων

13:30 – 14:00 (30 λεπτά) Μελέτη για τον Εμπλουτισμό και την Ανάλυση Δομημένων Πληροφοριών του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών Δημόσιων Υπηρεσιών (MITOS) με τη χρήση τεχνικών επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και γραφημάτων γνώσης. Εξαγωγή και επεξεργασία πληροφοριών δεδομένων, με τη χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα KNIME και τεχνολογιών Γραφημάτων Γνώσης (Neo4j) και Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (NLP) για τη συμβολή στο MITOS με τον εντοπισμό σχέσεων μεταξύ των δεδομένων που δεν ήταν εμφανείς μέχρι τότε.

Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Επιστήμονας Δεδομένων
Αλέξιος Μιχαηλίδης, Επιστήμονας Δεδομένων

14:00 – 14:30 (30 λεπτά) Περίληψη και Επόμενες Ενέργειες Ιωάννης Μαγνήσαλης, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

Οι δραστηριότητες θα διεξαχθούν σε υβριδική μορφή. Η αυτοπρόσωπη παρακολούθηση θα φιλοξενηθεί στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Διεύθυνση: 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών, 57001 Θέρμη, Κτίριο 1 – Αίθουσα Α5).

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ολόκληρη τη σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή να επιλέξουν μεμονωμένη δραστηριότητα.

Για να εγγραφείτε για την ηλεκτρονική συμμετοχή στην 1η δραστηριότητα, μπορείτε να κάνετε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://digigov.innohub.gr/digital-transformation-event-online/

Για να εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε την 1η δραστηριότητα αυτοπροσώπως, κάντε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://digigov.innohub.gr/digital-transformation-event/

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πλαίσιο εφαρμογής: Η σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων υλοποιείται από την ομάδα DORG του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο πλαίσιο του έργου GR digiGOV-innoHUB.

© digiGOV-innoHUB

Organization
Target audience
 • Digital skills for all
 • Digital skills in education.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
 • Digital skills for the labour force.
Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
 • Digital skills
Digital skill level
 • Digital Expert
 • Advanced
 • Intermediate
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Generic programmes and qualifications not elsewhere classified
Target language
 • English
 • Greek
Type of initiative
 • International initiative
Event setting
 • Blended
Διαβάσετε περισσότερα