Πρόκειται για έναν δείκτη που ανέπτυξε ο ευρωπαικός οργανισμός Cedefop,  γνωστός και ως European Skills Index, και παρακολουθεί τις επιδόσεις των συστημάτων δεξιοτήτων της ΕΕ. Ουσιαστικά, μετρά την απόσταση που απαιτείται να διανύσουν οι χώρες της ΕΕ σε σχέση με την ιδανική» απόδοση του συστήματος δεξιοτήτων, δηλαδή την υψηλότερη επίδοση (άριστη:100 βαθμοί) που πραγματοποίησε οποιαδήποτε χώρα σε μια περίοδο επτά ετών.

Παράλληλα, παρέχει πληροφορίες σχετικά με πιθανούς τομείς βελτίωσης ενώ παρέχει στοιχεία που υποστηρίζουν το πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την Εκπαίδευση και την Επαγγεμαλτική Κατάρτιση και τις δεξιότητες, με ιδιαίτερη έμφαση στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων.

Η προστιθέμενη αξία του Ευρωπαικού Δείκτη Δεξιοτήτων

Αξιοποιώντας τα στοιχεία που παρέχει ο δείκτης ESI,  το Cedefop είναι σε θέση να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον χαρακτηρισμό των συστημάτων δεξιοτήτων που εφαρμόζονται στις χώρες της ΕΕ. Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι ιδιαιτέρως σημαντική καθώς τα εθνικά συστήματα δεξιοτήτων όχι μόνο αναπτύσσουν τις δεξιότητες του πληθυσμού, αλλά διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ενεργοποίηση των δεξιοτήτων στην απασχόληση και στην αποτελεσματική αντιστοίχισή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και του χώρου εργασίας.

Ο πυλώνας του ESI

Βασίζεται σε τρεις πυλώνες με καθένα από τους οποίους να αποτιμά και μια διαφορετική πτυχή ενός συστήματος δεξιοτήτων:

 • Πυλώνας 1 – Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Αναφέρεται στις δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης που αναπτύσσει η κάθε χώρα, καθώς και στα άμεσα αποτελέσματα του συστήματος όσον αφορά τις δεξιότητες που εφαρμόζονται.
 • Πυλώνας 2- Ενεργοποίηση των δεξιοτήτων: Εντοπίζει τις σχετικές ενδείξεις για τη μετάβαση των ατόμων από τον χώρο της εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, συνυπολογίζοντας τα ποσοστά δραστηριότητας στην αγορά εργασίας για διάφορες ομάδες του πληθυσμού.
 • Πυλώνας 3- Αντιστοίχιση δεξιοτήτων: Αναφέρεται στον βαθμό στον οποίο αξιοποιούνται επιτυχώς οι δεξιότητες των εκπαιδευιμένων/ καταρτιζομένων και ταιριάζουν αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Μεθοδολογία του Δείκτη

Ο Ευρωπαϊκός Δείκτης Δεξιοτήτων χρησιμοποιεί τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα ενώ βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του εγχειριδίου του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) σχετικά με την κατασκευή σύνθετων δεικτών.

Στην ιστοσελίδα του EDS, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες αναφορικά με την έκδοση του 2022 καθώς και τις βαθμολογίες για το 2021 και το 2020.

Αναδημοσίευση κειμένου: Cedefop European Skills Index, Digital Skills & Jobs Platform, created by Matteo Mirigliano

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Organization
array(22) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_methodology" ["label"]=> string(11) "Methodology" ["name"]=> string(11) "methodology" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(868) "

Ο ευρωπαϊκός δείκτης δεξιοτήτων χρησιμοποιεί τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα και βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του εγχειριδίου του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) σχετικά με την κατασκευή σύνθετων δεικτών. Οι μεθοδολογικές βελτιώσεις και ένας ανεξάρτητος μεθοδολογικός έλεγχος που συνοδεύει κάθε έκδοση από το ΚΚΕρ διασφαλίζουν τη στατιστική συνοχή και αρτιότητα των αποτελεσμάτων.

" ["menu_order"]=> int(8) ["instructions"]=> string(86) "Methodological notes, eg. Based/Not based on DIG.COMP, European e-Competence Framework" ["required"]=> int(1) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(29) "group_digital_skills_resource" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(0) ["delay"]=> int(0) ["_name"]=> string(11) "methodology" ["_valid"]=> int(1) }
Methodology

Ο ευρωπαϊκός δείκτης δεξιοτήτων χρησιμοποιεί τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα και βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του εγχειριδίου του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) σχετικά με την κατασκευή σύνθετων δεικτών. Οι μεθοδολογικές βελτιώσεις και ένας ανεξάρτητος μεθοδολογικός έλεγχος που συνοδεύει κάθε έκδοση από το ΚΚΕρ διασφαλίζουν τη στατιστική συνοχή και αρτιότητα των αποτελεσμάτων.

Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Personal skills and development
 • Work skills
Skills resource type
 • Methodology
Target audience
 • Digital skills for all
Target group
 • High Achievers
Target language
 • English
Type of initiative
 • EU institutional initiative
Διαβάσετε περισσότερα