Τον Μάιο του 2021, η κοινοπραξία για τις κβαντικές τεχνολογίες, QTEdu, δημοσίευσε την πρώτη έκδοση του ευρωπαϊκού πλαισίου ικανοτήτων για τις κβαντικές τεχνολογίες. Σκοπός του πλαισίου είναι η χαρτογράφηση του τοπίου των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων στις νέες αυτές τεχνολογίες.  δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μια κοινή γλώσσα που διευκολύνει την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών στο εκπαιδευτικό οικοσύστημα.

Το πλαίσιο προορίζεται να αποτελέσει σημείο εκκίνησης για τον σχεδιασμό και τη διάρθρωση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στις κβαντικές τεχνολογίες, π.χ. μεταπτυχιακά προγράμματα σε πανεπιστήμια, προγράμματα κατάρτισης για το εργατικό δυναμικό της βιομηχανίας ή πρωτοβουλίες εκπαιδευτικής έρευνας. Η δομή του εμπνέεται από το DigCompEdu, το πλαίσιο ψηφιακών ικανοτήτων για εκπαιδευτικούς, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως υπόδειγμα.

Κατά την πρώτη έκδοση του πλαισίου ικανοτήτων (1.0) παρουσιάζεται μια επισκόπηση του τι μπορεί να διδαχθεί,  ενώ στην επόμενη θα περιλαμβάνονται α) τα έξι επίπεδα επάρκειας που μπορούν να επιτευχθούν κατά την εκμάθηση της κάθε ικανότητας/ δεξιότητας στις κβαντικές τεχνολογίες, καθώς και β) τα προφίλ εργασίας για τα άτομα που εμπλέκονται με τις κβαντικές τεχνολογίες.

Επιπρόσθετα, για την κατάρτιση του το QTEdu χρησιμοποίησε την προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω καθώς διεξήγαγε μια μελέτη με τη μέθοδο Delphi τριών γύρων κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους με πολλούς συμμετέχοντες από την κοινότητα QT. Λεπτομέρειες σχετικά με τη μεθοδολογία μπορείτε να βρείτε εδώ ενώ για τη μελέτη και τα πρώτα αποτελέσματά της παρουσιάζονται στο άρθρο της Κβαντικής Εμβληματικής Αίθουσας Τύπου. Επιπλέον, τα αποτελέσματα βελτιώθηκαν με τη διεξαγωγή συνεντεύξεων εμπειρογνωμόνων για κάθε υποτομέα.

Στο μέλλον, το πλαίσιο ικανοτήτων θα επικαιροποιείται τακτικά καθώς εξελίσσεται ο τομέας των κβαντικών τεχνολογιών. Το πλαίσιο είναι ένα ζωντανό έγγραφο και επικροτεί τις προτάσεις για προσθήκες και διορθώσεις ανά πάσα στιγμή.

Μακροπρόθεσμα, το QTEdu προσβλέπει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κοινότητας κβαντικής εκπαίδευσης που θα χαρακτηρίζεται από προσαρμοστικότητα, ανάπτυξη και συνέργειες μεταξύ όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών. Στο πλαίσιο αυτό, ο κεντρικός ρόλος του πλαισίου ικανοτήτων είναι να παρέχει μια κοινή γλώσσα και σημείο αναφοράς. Ως εκ τούτου, προβλέπεται ένα οικοσύστημα στο οποίο τα ιδρύματα θα μπορούν να εντείνουν απρόσκοπτα τις προσπάθειές τους με τις κατάλληλες ενότητες, και οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να συνδυάζουν και να ταιριάζουν την εκπαίδευση και την κατάρτισή τους για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Αναδημοσίευση κειμένου: European Competence Framework for Quantum Technologies, created by Matteo Mirigliano

Organization
array(22) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_methodology" ["label"]=> string(11) "Methodology" ["name"]=> string(11) "methodology" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(153) "

Χαρτογράφηση του τοπίου ικανοτήτων και δεξιοτήτων στις κβαντικές τεχνολογίες.

" ["menu_order"]=> int(8) ["instructions"]=> string(86) "Methodological notes, eg. Based/Not based on DIG.COMP, European e-Competence Framework" ["required"]=> int(1) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(29) "group_digital_skills_resource" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(0) ["delay"]=> int(0) ["_name"]=> string(11) "methodology" ["_valid"]=> int(1) }
Methodology

Χαρτογράφηση του τοπίου ικανοτήτων και δεξιοτήτων στις κβαντικές τεχνολογίες.

Digital skill level
 • Advanced
 • Digital Expert
Digital technology / specialisation
 • Quantum Computing
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Database and network design and administration
 • Software and applications development and analysis
 • Engineering, manufacturing and construction not further defined
 • Electronics and automation
Skills resource type
 • Methodology
Target audience
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Target group
 • High Achievers
 • Persons with 3-10 years work experience
 • Persons with 10+ years work experience
Target language
 • English
Type of initiative
 • EU institutional initiative
Διαβάσετε περισσότερα