Τελευταία έρευνα EDSC

Πείτε τη γνώμη σας και λάβετε μέρος στην τελική έρευνα μελέτης σκοπιμότητας EDSC!

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 7 Απριλίου 2023.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων (EDSC) μέσω ανοικτής διαδικασίας διαβούλευσης.

Μετά από μια σειρά ερευνών που ξεκίνησαν τους προηγούμενους μήνες, η σημαντικότερη φάση της διαδικασίας διαβούλευσης είναι πλέον ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους. 

Η τελική αυτή έρευνα έχει ως στόχο:

 • την επισκόπηση της δυνητικής ζήτησης για EDSC
 • τις ανάγκες και τα κενά του υφιστάμενου οικοσυστήματος πιστοποίησης ψηφιακών δεξιοτήτων
 • την αναμενόμενη αξία και τα δυνητικά οφέλη ενός EDSC
 • τις βασικές απαιτήσεις για EDSC 

Η έρευνα θα είναι ανοικτή έως τις 7 Απριλίου 2023. Για να συμμετάσχετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο και να εγγραφείτε εδώ: https://edsc-consultation.eu/register/

Η μελέτη σκοπιμότητας του EDSC είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της οποίας ηγείται η Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DG-EMPL), και την οποία διαχειρίζεται το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC).

Αναδημοσιεύση κειμένου: Take part in the final survey for the EDSC Feasibility Study!, Digital Skills & Jobs Platform, created by Matteo Mirigliano

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
Country
 • European Union
Type of initiative
 • EU institutional initiative
Διαβάσετε περισσότερα