Λογότυπο έκθεσης AI SKIlls Strategy for Europe

Λαμβάνοντας υπόψιν το ταχέως εξελισσόμενο τοπίο της τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο υλοποίησης του ARISA, ένα τετραετές διακρατικό έργο, χρηματοδοτούμενο από το ευρωπαικό  πρόγραμμα Erasmus +, δημοσιεύτηκε η στρατηγική για τις δεξιότητες ΤΝ στην Ευρώπη.

Αποτελεί αποτέλεσμα μίας εκτεταμένης έρευνας και συνεργασίας με σκοπό να διασφαλίσει ότι όσον αφορά το πεδίο της ΤΝ η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις και τις ανάγκες σε δεξιότητες καθώς και να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για επαγγελματίες αυτού του κλάδου. 

Όραμα της στρατηγικής είναι η δημιουργία ισχυρών και βιώσιμων θεμελίων για τη μείωση των ελλείψεων, των κενών και των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων στην Ευρώπη στον τομέα της ΤΝ προωθώντας παράλληλα τη συμμετοχικότητα και την προσαρμοστικότητα. Οι βασικοί στόχοι της περιλαμβάνουν: 

 • τον καθορισμό των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων ΤΝ σε επίπεδο ΕΕ: Στο κείμενο παρέχονται πολύτιμες πληροφορίες για τους υπεύθυνους χάραξης δημόσιων πολιτικών για το πώς μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα δεξιοτήτων στον τομέα της ΤΝ.
 • την περιγραφή των ρόλων και των απαιτήσεων σε δεξιότητες: Ορίζονται τέσσερις επαγγελματικές ομάδες στο πεδίο της ΤΝ, πιο συγκεκριμένα οι επαγγελματίες ΤΝ (AI practitioners), οι υπεύθυνοι διαχείρισης και υποστήριξης ΤΝ (AI management & support), οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για θέματα ΤΝ (AI organisational decisionmakers) και οι υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικών ΤΝ (AI policymaker). Επίσης προσδιορίζονται οι απαιτήσεις σε δεξιότητες και ικανότητες για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων. 
 • τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης: Τονώντας τις ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού, διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες προκειμένου εργαζόμενοι, άτομα που αναζητούν εργασία, επικεφαλής επιχειρήσεων, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, όχι μόνο να μπορούν να ευδοκιμήσουν σε επαγγέλματα που σχετίζονται με την ΤΝ αλλά και να διαμορφώσουν στην Ευρώπη νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.  

Ακόμη, η στρατηγική επικεντρώνεται στην προώθηση της πολυμορφίας και της κοινωνικής ένταξης στην ΤΝ, στην από κοινού συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος για την ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων αλλά και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχειρήσεων.

Τέλος, καταδεικνύει την ανάγκη προορατικής συνεργασίας με τις εθνικές και τις τοπικές κοινότητες για την προώθηση του εγχειρήματος για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των εργαζομένων στις εξελίξεις της ΤΝ.

Η παρούσα στρατηγική δημοσιεύεται σε συνέχεια της έκθεσης “Ανάλυση των αναγκών σε δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης (2023)” την οποία μπορείτε να διαβάσετε ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.nationalcoalition.gov.gr/skills-intelligence/arisa-analysi-ton-anagkon-se-dexiotites/. 

Αναδημοσίευση κειμένου: AI Skills Strategy for Europe, Digital Skills & Jobs Platform, created by Caterina Bortolaso

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες

Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Generic programmes and qualifications not further defined
Publication type
 • Study
Target audience
 • Digital skills for the labour force.
Type of initiative
 • International initiative
Διαβάσετε περισσότερα