Η Ιρλανδία κατέχει τη φήμη του «ψηφιακού ηγέτη» και κατατάσσεται επί του παρόντος στην 5η θέση στην έκθεση DESI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2022. Το ιρλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται στις 5 πρώτες από τις 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ η Ιρλανδία έχει φιλόδοξους στόχους για «την αύξηση του ποσοστού των ενηλίκων με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες στο 80 % έως το 2030», πρέπει να γίνουν περαιτέρω βήματα για τη βελτίωση των βασικών δεδομένων και των ψηφιακών δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση των αναφερόμενων δυσκολιών όσον αφορά την προσέλκυση ταλέντων. Ταυτόχρονα, η ζήτηση για δεδομένα και ψηφιακές δεξιότητες στους βασικούς βιομηχανικούς κλάδους της Ιρλανδίας αυξάνεται ραγδαία, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και οι  περισσότεροι οργανισμοί επιδιώκουν την ψηφιοποίηση.

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να συγκεντρώσει τις απόψεις των ηγετών του κλάδου σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
● Ποια είναι τα συγκεκριμένα δεδομένα και οι ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται για όλους τους ρόλους εκτός ΤΠ τώρα και στο μέλλον
●  Έρευνα, αν τα άτομα που εγκαταλείπουν το σχολείο, οι απόφοιτοι και οι εργαζόμενοι έχουν αυτές τις θεμελιώδεις δεξιότητες
● Η δυνατότητα εφαρμογής της τρέχουσας εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της βιομηχανίας και η οικοδόμηση μελλοντικών ικανοτήτων σε αυτούς τους τομείς δεξιοτήτων.

Τα πρωτογενή δεδομένα συγκεντρώθηκαν μέσα από λεπτομερείς συζητήσεις ειδικών ομάδων με 36 ηγέτες της βιομηχανίας που εκπροσωπούν 13 παγκόσμιους, ψηφιακά μετασχηματισμένους οργανισμούς. Μια ανώνυμη διαδικτυακή έρευνα ολοκληρώθηκε από 108 ηγέτες της βιομηχανίας που αντιπροσωπεύουν ένα φάσμα λειτουργιών και τύπων βιομηχανίας. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας αναλύθηκαν περαιτέρω σε εργαστήρια με 15 εμπειρογνώμονες.

Η μελέτη διαρθρώνεται ως εξής:

 • Η ενότητα 1 περιγράφει το γενικό πλαίσιο πολιτικής και το σκεπτικό της έκθεσης.
 • Η ενότητα 2 παρουσιάζει τη μεθοδολογία και την προσέγγιση αυτής.
 • Η ενότητα 3 εξετάζει τις διαπιστώσεις σε σχέση με τα τρία ερωτήματα της έρευνας.
 • Η ενότητα 4 περιγράφει τα συμπεράσματα και τις συστάσεις.

Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Αναδημοσίευση κειμένου: Study of data and digital skills for all non-IT roles across multiple industries, Digital Skills & Jobs Platform, created by Caterina Bortolaso

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
Country
 • Ireland
Industry - Field of Education and Training
 • Business and administration not further defined
 • Services not elsewhere classified
Publication type
 • Study
Target audience
 • Digital skills for the labour force.
Type of initiative
 • National initiative
Διαβάσετε περισσότερα