Αποτελεί μια νέα μονάδα δημόσιας διοίκησης η οποία για πρώτη φορά συγκεντρώνει όλες τις κρίσιμες δομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Περαιτέρω, σκοπός του Υπουργείου είναι πριν από την μετατροπή οποιαδήποτε διαδικασίας σε ψηφιακή αυτή να απλοποιείται προκειμένου να αποφεύγεται η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Η οργάνωση και η λειτουργία του ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 40/2020 (ΦΕΚ 85/Α/15-4-2020)
“Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης”.

ΛΗΨΗ ΦΕΚ 85/Α/15-04-2020
Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
 • Cybersecurity
 • Internet of Things
 • Big Data
 • Blockchain
 • Robotics
 • Augmented Reality
 • Virtual Reality
 • High Performance Computing
 • Machine Learning
 • Cloud Computing
 • 5G
 • Telecommunications
 • WiFi
 • Quantum Computing
 • Software
 • Mobile Application Development
 • Web Development
 • Microelectronics
 • Digital skills
Country
 • Greece
Industry - Field of Education and Training
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Organization category
 • Public institution
Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
 • Digital skills in education.
 • Digital skills for all
National Coalition member
ΝΑΙ
Διαβάσετε περισσότερα