Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς είναι ένα σύγχρονο, καινοτόμο, διεθνώς αναγνωρισμένο κορυφαίο πανεπιστήμιο, καθοδηγούμενο από τη δέσμευσή του για αριστεία στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Σε όλη την διάρκεια της λειτουργίας του το Πανεπιστήμιο Πειραιώς έχει συμβάλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια και εδραίωση των επιστημών που θεραπεύει, τόσο σε ερευνητικό επίπεδο, όσο και με την παραγωγή επιστημόνων που στελεχώνουν τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της πατρίδας μας καθώς και διεθνώς.

National Coalition member
Organization category
 • Formal Education and Training provider
Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
 • Cybersecurity
 • Internet of Things
 • Big Data
 • Blockchain
 • Robotics
 • Augmented Reality
 • Virtual Reality
 • High Performance Computing
 • Machine Learning
 • Cloud Computing
 • 5G
 • Telecommunications
 • WiFi
 • Quantum Computing
 • Software
 • Mobile Application Development
 • Web Development
 • Microelectronics
 • Digital skills
Country
 • Greece
Industry - Field of Education and Training
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Διαβάσετε περισσότερα