Η δημιουργία του ΚΥΕ ΠΣΤΕ έχει ως σκοπό την κάλυψη του κενού που υπάρχει στην Περιφέρεια ανάμεσα στις σύγχρονες και οργανωμένες δομές προώθησης της επιχειρηματικής δράσης. Η ολοκληρωμένη υποστήριξη της επιχειρηματικότητας προέβαλε ως ανάγκη για την αποτελεσματική αξιοποίηση των προγραμμάτων και των πολιτικών. Ο βασικός στόχος του ΚΥΕ είναι η παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικού προσανατολισμού προς τις επιχειρήσεις (π.χ. πληροφόρηση για δυνατότητες χρηματοδοτικής στήριξης, παροχή βασικής πληροφόρησης και προσανατολισμού σε εξειδικευμένα θέματα, ανεύρεση εξειδικευμένων συμβούλων ή προμηθευτών, ανεύρεση συνεργατών – εταίρων κ.λ.π.).

National Coalition member
Organization category
  • Public institution
Target audience
  • Digital skills for all
  • Digital skills in education.
  • Digital skills for the labour force.
  • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital technology / specialisation
  • Digital skills
Country
  • Greece
Industry - Field of Education and Training
  • Basic programmes and qualifications
  • Generic programmes and qualifications not further defined
Διαβάσετε περισσότερα