Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα ( https://digital-skills-jobs.europa.eu/en)  για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, ο επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας  για τις  Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, σε συνεργασία με τις Εθνικές Συμμαχίες των κρατών μελών της ΕΕ, διοργανώνει τη δεύτερη καμπάνια ευαισθητοποίησης με σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλη την Ευρώπη.

Η φετινή επικοινωνιακή εκστρατεία με θέμα: «Ανακαλύψτε τη δουλειά των ονείρων σας στο ψηφιακό τομέα (Discover your dream job in digital)» επικεντρώνεται στις  τρεις ακόλουθες  προκλήσεις:

•     την αλλαγή της αντίληψης των εργαζομένων  για τη σταδιοδρομία στον κλάδο των ΤΠΕ

•     την  παρουσίαση  των ευκαιριών σταδιοδρομίας σε ψηφιακά επαγγέλματα

•  την ενθάρρυνση ενσωμάτωσης μαθημάτων πληροφορικής και αξιοποίησης  των ψηφιακών εργαλείων  στην εκπαίδευση.

Στα πλαίσιο αυτό η Εθνική Συμμαχία υποστηρίζει την φετινή εκστρατεία  σε δύο επίπεδα :

α) με την ενεργή συμμετοχή της σε Ομάδα Εργασίας για την Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για έναν ολόκληρο χρόνο με μηνιαίες συναντήσεις. Αυτή η ομάδα θα επικεντρωθεί σε στρατηγικές και εννοιολογικές πτυχές του έργου των Εθνικών Συμμαχιών και θα συμβάλλει στην ευρύτερη κοινότητα των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και στις δραστηριότητες της Πλατφόρμας. Παράλληλα η ομάδα θα επικεντρωθεί στην παρακολούθηση συναφών θεμάτων και πρωτοβουλιών, στην ανάλυσή τους και στην παροχή  ιδεών, προτάσεων και εμπνευσμένων πρακτικών για την ευρύτερη ομάδα.

β) με τον εμπλουτισμό περιεχομένου της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας μέσω της  αποστολής  εθνικών Καλών Πρακτικών.

H φετινή εκστρατεία αναμένεται να ενθαρρύνει φοιτητές, νέους πτυχιούχους και νέους επαγγελματίες να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στην ψηφιακό τομέα και να ανατρέψει πολλά στερεότυπα που επιμένουν σχετικά με την σταδιοδρομία στην τεχνολογία και τείνουν να παρουσιάζουν τις τεχνολογικές σταδιοδρομίες ως δυσπρόσιτες για νέους, γυναίκες ή οποιονδήποτε  άλλον εκτός του  ψηφιακού τομέα.

Target audience
  • Digital skills for all
Digital technology / specialisation
  • Digital skills
Digital skill level
  • Basic
  • Intermediate
  • Advanced
  • Digital Expert
Country
  • Greece
Type of initiative
  • EU institutional initiative
Industry - Field of Education and Training
  • Personal skills and development