Αυτή ή νέα συνεργασία έγινε στα πλαίσια της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και αφορά στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ψηφιακού Μάρκετινγκ  από τον ΟΑΕΔ  και την Google Hellas .

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Google «Grow with Google» η οποία ξεκίνησε το 2020 με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2021. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων μέσω εκπαιδεύσεων και εργαστηρίων σε θέματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές δεξιότητες και το ψηφιακό μάρκετινγκ.

Στόχος του προγράμματος είναι η  εκπαίδευση  περισσότερων από 3.000 ανέργων νέων  (έως 29 ετών) στο ψηφιακό μάρκετινγκ και στις ψηφιακές και εργασιακές δεξιότητες. Άλλα θέματα εστίασης περιλαμβάνουν: δημιουργία ιστότοπου, SEO και SEM (βελτιστοποίηση και διαχείριση μηχανών αναζήτησης), δεξιότητες για ανάπτυξη επιχειρήσεων, κοινωνικά μέσα, μάρκετινγκ περιεχομένου, διαχείριση κρίσεων και εισαγωγή σε πλατφόρμες ανάλυσης δεδομένων (μέσω Google Analytics). Όλοι οι συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα, θα  λάβουν πιστοποιηση σε διαδικτυακή εξέταση που θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Google.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρωτοβουλία θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

Target audience
  • Digital skills for all
Digital technology / specialisation
  • Digital skills
Digital skill level
  • Basic
  • Advanced
  • Intermediate
  • Digital Expert
Country
  • Greece
Type of initiative
  • National initiative
Industry - Field of Education and Training
  • Personal skills and development