Περισσότεροι από 35 εκπρόσωποι από τις Εθνικές Συμμαχίες για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, με συμμετοχή από όλη την Ευρώπη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, συγκεντρώθηκαν στις 28 Ιουνίου 2023  στις Βρυξέλλες, για  ένα συνεργατικό εργαστήρι που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Απασχόλησης.

Συγκεκριμένα,  εκπρόσωποι των Εθνικών Συμμαχιών χωρίστηκαν σε 5 ομάδες με συμμετοχή 10 ατόμων ανά ομάδα. Καθεμία από τις ομάδες ασχολήθηκε με τις κύριες προκλήσεις και λύσεις για  την ψηφιακή ένταξη, τις γυναίκες και κορίτσια στις ΤΠΕ, τις δεξιότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και  της Ακαδημίας Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας, την τεχνητή νοημοσύνη για τις ΜμΕ και τους επαγγελματίες, τις ψηφιακές δεξιότητες για τους νέους.

Η συνεδρία ήταν διαδραστική μέσω της  διαθεσιμότητας διαφορετικών και έμπειρων συντονιστών, μεταξύ των οποίων  και ενός  εκπροσώπου Εθνικής Συμμαχίας σε κάθε ομάδα. Στα πλαίσια αυτά αποτυπωθήκαν οι κύριες προκλήσεις, λύσεις και συμπεράσματα, μαζί με τα βασικά σημεία σε ένα διαδικτυακό πίνακα Miro.

Το τελευταίο μέρος του εργαστηρίου προοριζόταν για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων εργασίας μεταξύ της Eυρωπαϊκής Πλατφόρμας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και των Εθνικών Συμμαχιών για τις Ψηφιακές  Δεξιότητες και την Απασχόληση. Οι ομάδες εργασίας, οι οποίες συστάθηκαν στις αρχές του 2022, πρόσφεραν στους εκπροσώπους των εθνικών συμμαχιών έναν χώρο ανταλλαγής γνώσεων και τη συζήτηση στρατηγικών σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, τις προσεγγίσεις για τον τρόπο παρουσίασης των πρωτοβουλιών από άποψη σύνταξης και περιεχόμενου με έναν τρόπο ελκυστικό για τον χρήστη, καθώς και επιτυχημένες δραστηριότητες σχετικά με τη δημιουργία κοινοτήτων και επικοινωνίας.

Target audience
  • Digital skills for all
Digital technology / specialisation
  • Digital skills
Digital skill level
  • Basic
  • Intermediate
  • Advanced
  • Digital Expert
Country
  • Greece
Type of initiative
  • EU institutional initiative
Industry - Field of Education and Training
  • Personal skills and development