Η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) υλοποιείται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή εκπαίδευση και αποσκοπεί στο να επαναπροσδιορίσει την έννοια της μάθησης μέσω της άτυπης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης εστιάζοντας ταυτόχρονα στις ψηφιακές τεχνολογίες και δεξιότητες.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια σειρά διαδικτυακών και μη διαδικτυακών μαραθώνιων ανάπτυξης εφαρμογών (hackathons) που συμβαίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο κατά τη διάρκεια δύο ημερών, εστιάζοντας στην από κοινού δημιουργία του μέλλοντος της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή.

Οι μαραθώνιοι διοργανώνονται σε ετήσια βάση με τη μορφή ανοικτών και δωρεάν εκδηλώσεων για όλους ενώ για τη συμμετοχή δεν απαιτούνται δεξιότητες εκμάθησης κώδικα ή βασικές γνώσεις τεχνολογίας. Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα όλων των επιπέδων, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) δημοσιεύουν περίπου 50 προκλήσεις ανοικτές σε κάθε ευρωπαίο πολίτη φυσικά, με κύρια στόχευση σε σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και φορείς καινοτομίας.

Επικεντρώνονται σε βασικά θέματα, όπως οι αναδυόμενες τεχνολογίες για την εκπαίδευση, η προσβασιμότητα ή η εκπαίδευση που βασίζεται στα δεδομένα, αντιμετωπίζοντας όλες τις πτυχές της ψηφιακής εκπαίδευσης, της διά βίου μάθησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Παραδείγματος χάριν, οι προσκλήσεις που δημοσιεύτηκαν το 2020 αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση που βασίζεται στα δεδομένα, τις αναδυόμενες τεχνολογίες για την εκπαίδευση, την κλιματική αλλαγή, την αστική κινητικότητα και τους έξυπνους βοηθούς (chat bots). Οι τρεις λύσεις που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους ανακηρύσσονται παγκόσμιοι νικητές και κάθε ομάδα λαμβάνει χρηματικό έπαθλο ύψους 5 000 EUR για να ενθαρρύνει τη μετατροπή της καινοτόμου ιδέας της σε μια συγκεκριμένη λύση της αγοράς. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές ιδέες και λύσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των μαραθώνιων ανάπτυξης εφαρμογών, έχουν αναδειχθεί ως ιδιαίτερα αποτελεσματικές, με τη δυνατότητα να συμβάλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο, η πρωτοβουλία DigiEduHack δημιουργεί ένα εικονικό περιβάλλον και περιλαμβάνει μια παγκόσμια κοινότητα, προσηλωμένη στη συνεχή και διά βίου μάθηση.

Αναδημοσίευση κειμένου DigiEduHack, Digital Skills & Jobs Platform, created by Galina Valentinova Misheva

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Organization
Start date
01/01/2021T00:00:00
End date
31/12/2030T00:00:00
Target audience
 • Digital skills in education.
 • Digital skills for all
Digital technology / specialisation
 • Cybersecurity
 • Software
 • Mobile Application Development
 • Web Development
 • Digital skills
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Type of initiative
 • EU institutional initiative
Type of Funding
 • Public
Διαβάσετε περισσότερα