04/07/2023 17:00:00 - 04/07/2023 19:00:00
1040, Brussels, Belgium


Οι κοινότητες Ψηφιακές ΜΜΕ και ΕΙΤ ΤΝ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν το χάσμα δεξιοτήτων στον τομέα της ΤΝ, στην Ευρώπη:

 • Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση των δεξιοτήτων στον τομέα της ΤΝ, στην αγορά εργασίας;
 • Ποια εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ για να καλύψουν το χάσμα δεξιοτήτων στον τομέα της ΤΝ;
 • Ποια είναι τα μακροπρόθεσμα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ευρώπη για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού της, σε όλα τα τοπικά οικοσυστήματα;

Η επανάσταση της ΤΝ έχει κατακλύσει τον κόσμο. Η κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022 ήταν η πρώτη παρουσίαση στο ευρύ κοινό, του προηγμένου σταδίου στο οποίο έχουν φτάσει οι τεχνολογίες ΤΝ. Στο πλαίσιο αυτό, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ έχουν μια μοναδική ευκαιρία να εισέλθουν σε μια αναδυόμενη αγορά και να προτείνουν καινοτόμες λύσεις που θα τις διαφοροποιήσουν. Αυτό όχι μόνο μπορεί να προσφέρει στις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ νέο γόνιμο έδαφος για καινοτομία, αλλά επίσης, θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση της Ευρώπης σε ηγετική θέση όσον αφορά την πρωτοποριακή και αξιόπιστη ΤΝ.

Προκειμένου οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ να οικοδομήσουν επαναστατικά συστήματα ΤΝ, απαιτούνται τα κατάλληλα άτομα με τις απαιτούμενες δεξιότητες να αναλάβουν δράση. Η Ευρώπη, όμως, αντιμετωπίζει σημαντική έλλειψη όσον αφορά στελέχη με ψηφιακές δεξιότητες και ταλέντα.

Το 2017, περισσότερες από τις μισές εταιρείες της Ευρώπης αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσληψη ειδικών στις ΤΠΕ, ιδίως όταν επρόκειτο για κενές θέσεις που απαιτούσαν προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, όπως αυτές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η έκθεση της Stanford για την ΤΝ ανέφερε ότι το 34% όλων των επιχειρήσεων αναγνωρίζουν ότι το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα της ΤΝ εμποδίζει τις εταιρείες τους να απολαμβάνουν τα οφέλη από την εφαρμογή των καλών πρακτικών της ΤΝ. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη υστερεί, με την Κίνα να κατέχει ηγετική θέση στον τομέα των ερευνητικών δημοσιεύσεων για την ΤΝ και τις ΗΠΑ να πρωτοστατούν στον τομέα των επενδύσεων για την ΤΝ.

Επίσης, είναι προφανές ότι η αυξανόμενη ζήτηση για ειδικευμένα στελέχη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να καλυφθεί από τα τρέχοντα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Ευρώπη χρειάζεται μια καινοτόμο Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ΤΝ, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις και θα μπορεί να επιταχύνει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, για την κάλυψη αυτής της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης.

Για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων, συγκεντρώσαμε μια ομάδα ομιλητών που εκπροσωπούν όλα τα είδη ενδιαφερόμενων μερών: Ευρωπαϊκή Ένωση, ακαδημαϊκή κοινότητα, και οι κοινότητες νεοφυών επιχειρήσεων και ΜΜΕ.

Τέλος, στην εκδήλωση θα δρομολογηθεί η δημιουργία μίας νέας Κοινής Ομάδας η οποία θα εστιάζει σε θέματα για την ΤΝ, και θα λειτουργεί σε συνεργασία με την Κοινότητα ΕΙΤ ΤΝ. Αν είστε καινοτόμος ή ειδικός στον τομέα της ΤΝ, ελάτε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για αυτή τη νέα συναρπαστική επαγγελματική ευκαιρία.

Αναδημοσίευση κειμένου: Unlocking the power of AI skills in Europe: Meet start-up & SME AI innovators in Brussels

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Organization
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
 • Digital skills
Event setting
 • Blended
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Target audience
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
 • Digital skills for all
Target language
 • English
Type of initiative
 • International initiative
Διαβάσετε περισσότερα