Το παρόν εργαλείο, που σχεδιάστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (ECSO) παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει δεκαεννέα (19) τομείς γνώσης ενώ ενσωματώνει βέλτιστες πρακτικές, επιτυχείς μελέτες περιπτώσεων και προτάσεις προς τα κράτη μέλη της ΕΕ για τη βελτίωση του εργασιακού βίου. Βασική του επιδιώξη είναι να διαμορφώσει μια κοινή αντίληψη και γλώσσα για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη.

και η δομή του περιλαμβάνει το όνομα του αντικειμένου, την περιγραφή, το περιεχόμενο, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις πιθανές σταδιοδρομίες.

Διάρθρωση του προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών,  το οποίο προσδιορίζει μεταξύ άλλων τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις πιθανές προοπτικές επαγγελµατικής σταδιοδροµίας, καλύπτει ευρύ φάσμα θεμάτων κυβερνοασφάλειας, από την ασφάλεια δικτύου και λογισμικού έως την αντιμετώπιση κυβερονοεπιθέσεων και την κρυπτογραφία. Περιλαμβάνει, επίσης, τομείς βασικών γνώσεων, όπως νομικές και δεοντολογικές πτυχές της κυβερνοασφάλειας, της διαχείρισης κινδύνων και της ιδιωτικής ζωής. Ευέλικτο και προσαρμόσιμο, μπορεί να υιοθετηθεί από έναν μεγάλο αριθμό χρηστών, όπως πανεπιστήμια και επαγγελματικές σχολές έως ιδιωτικούς παρόχους κατάρτισης και βιομηχανικές ενώσεις. Επιπρόσθετα, δύναται να προσαρμοστεί στις ανάγκες διαφορετικών ακροατηρίων, όπως οι αρχάριοι, οι έμπειροι επαγγελματίες και τα διευθυντικά στελέχη. Τέλος, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπεται η κλιμακούμενη χρήση του τόσο για την ατομική κατάρτιση όσο και για προγράμματα κατάρτισης μεγάλης κλίμακας. Η δομή του προγράμματος σπουδών χωρίζεται στις ακόλουθες τέσσερις ομάδες:

 • Αρχές και διαχείριση της κυβερνοασφάλειας
 • Εργαλεία και τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας
 • Κυβερνοασφάλεια στις αναδυόμενες τεχνολογίες
 • Ειδικοί σε ζητήματα άκρως επιθετικής κυβερνοεπίθεσης

Χάρη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αναφοράς, ο φορέας ECSO δύναται να διαδραματίσει στην Ευρώπη έναν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την ανάδειξη των επαγγελματιών της επόμενης γενιάς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.  Καθώς το τοπίο της κυβερνοασφάλειας εξελίσσεται συνεχώς, είναι σημαντικό οι επαγγελματίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας να διαθέτουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την προστασία από τις αναδυόμενες απειλές. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών αναφοράς παρέχει μια στέρεη βάση για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στη διασφάλιση ότι η Ευρώπη διαθέτει ισχυρό και ειδικευμένο εργατικό δυναμικό για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής εποχής.

Αναδημοσίευση κειμένου: ECSO’s Minimum Reference Curriculum , Digital Skills & Jobs Platform, created by Laia Güell Paule

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Organization
array(22) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_methodology" ["label"]=> string(11) "Methodology" ["name"]=> string(11) "methodology" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(41) "

Πρόγραμμα σπουδών

" ["menu_order"]=> int(8) ["instructions"]=> string(86) "Methodological notes, eg. Based/Not based on DIG.COMP, European e-Competence Framework" ["required"]=> int(1) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(29) "group_digital_skills_resource" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(0) ["delay"]=> int(0) ["_name"]=> string(11) "methodology" ["_valid"]=> int(1) }
Methodology

Πρόγραμμα σπουδών

Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
Digital technology / specialisation
 • Cybersecurity
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Education not further defined
Skills resource type
 • Training curricula
Target audience
 • Digital skills in education.
Target group
 • High Achievers
Target language
 • English
Type of initiative
 • EU institutional initiative
Διαβάσετε περισσότερα