Μια σημαντική συνεργασία ξεκινάει μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του «Μαζί για το Παιδί» για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαίδευση STEM και Ήπιες Δεξιότητες». Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί» και θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2024.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση μαθητών/τριών Δημοτικού και Γυμνασίου σε πρακτικές STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά), καθώς και σε ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες που αναπτύσσουν ολόπλευρα το άτομο, τόσο σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων όσο και στάσεων ζωής.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε τα τέσσερα επιστημονικά πεδία να διδάσκονται ως μία ενιαία μαθησιακή εμπειρία και όχι ως ξεχωριστά και διακριτά αντικείμενα. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στα Εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και η χαρά της γνώσης θα προκύπτει εμπειρικά, με την επίλυση πραγματικών προβλημάτων, συνδυάζοντας τις γνώσεις των τεσσάρων πεδίων. Επιπλέον, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να ασκηθούν σε ήπιες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν κοινωνικά και ψυχικά με τρόπο που θα σφυρηλατήσει την αυτοπεποίθηση και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Digital technology / specialisation
  • Digital skills
Digital skill level
  • Basic
Country
  • Greece
Type of initiative
  • National initiative
Διαβάσετε περισσότερα