Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Microsoft,  συνεχίζει την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε τεχνολογίες νέφους για την περίοδο Μάιο-Ιούνιο 2024. Tα προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο σπουδών ή εργασίας συναφές με την επιστήμη της πληροφορικής και θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχεται δωρεάν. Μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και κατόπιν σχετικής αιτήσεως παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση της αντίστοιχης πιστοποίησης της Microsoft.

Σκοπός των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι η εμβάθυνση των συμμετεχόντων σε γνώσεις σχετικές με την ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων σε τεχνολογίες διαχείρισης υπηρεσιών cloud, στις έννοιες του cloud και στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) σε περιβάλλον cloud.

Οι τίτλοι των προσφερόμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι οι κάτωθι:

 • Microsoft Azure Administrator (AZ-104)
 • Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI Service (AI-050)
 • Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution (AI-102)

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην ελληνική  γλώσσα από πιστοποιημένους εισηγητές (Microsoft Certified Trainers – MCTs), με πολυετή εργασιακή εμπειρία. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διαδραστικά, καθώς, παράλληλα με τη συνεχή παρουσία και καθοδήγηση από τους εισηγητές, θα περιλαμβάνουν και πρακτικά εργαστήρια (online labs).

Αναδημοσίευση από τον ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ.

Digital technology / specialisation
 • Digital skills
 • Cloud Computing
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Country
 • Greece
Type of initiative
 • National initiative
Διαβάσετε περισσότερα