Σήμερα πραγματοποιείται ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη καθώς τίθεται σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Digital Skills & Jobs Platform). Μετά από μήνες προετοιμασίας και τελειοποίησης, η πλατφόρμα Digital Skills & Jobs Platform σας προσκαλεί να τη χρησιμοποιήσετε, να ωφεληθείτε από αυτήν και να την ενισχύσετε.

Βασικός στόχος αυτού του εγχειρήματος είναι η Digital Skills & Jobs Platform να μετατραπεί σε υπηρεσία μίας στάσης (one-stop-shop) που θα εξυπηρετεί σπουδαστές, επιχειρήσεις, άτομα που αναζητούν εργασία, υπαλλήλους, ψηφιακούς εμπειρογνώμονες, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και όποιον θέλει να βελτιώσει τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Το 42 % των Ευρωπαίων δεν διαθέτει ούτε καν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Εκατομμύρια εμπειρογνώμονες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, της τεχνητής νοημοσύνης, του υπολογιστικού νέφους, της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων και άλλων ψηφιακών τομέων λείπουν στην αγορά εργασίας. Παρά το γεγονός ότι είναι σημαντικές, έχουν παραμείνει κατακερματισμένες μέχρι στιγμής οι ευρωπαϊκές και εθνικές προσπάθειες για τη γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων. Πολύ συχνά, μια επιτυχημένη πρωτοβουλία από μία χώρα δεν ήταν δυνατόν να ανακαλυφθεί από την υπόλοιπη ΕΕ. Πάρα πολλές δράσεις και στρατηγικές πολιτικής δεν αξιοποίησαν πλήρως τις δυνατότητές τους, επειδή δεν συμμετείχαν σημαντικοί παράγοντες. Τα οράματα δεν υλοποιήθηκαν λόγω έλλειψης συνεργασίας. Στόχος της Πλατφόρμας είναι να αλλάξει αυτό.

Με αυτό τον εικονικό χώρο, η Digital Skills & Jobs Platform φέρνει όλες τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες για τις ψηφιακές δεξιότητες στην ΕΕ κάτω από μία στέγη, όπως ζητήθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η Πλατφόρμα θα πρέπει να προσφέρει τους καλύτερους διαθέσιμους διαδικτυακούς πόρους σε άμεση ζήτηση— είτε αναζητάτε ευκαιρίες κατάρτισης, ορθές πρακτικές, ειδήσεις, τελευταία δεδομένα ή στρατηγικές πολιτικής.

Η Πλατφόρμα φιλοξενεί μια ενεργό κοινότητα: έναν ασφαλή χώρο για την ανταλλαγή ιδεών και τη συζήτηση έργων, για τη δικτύωση και την εύρεση ομοϊδεατών συνεργατών για να αναβαθμίσετε την τρέχουσα πρωτοβουλία σας ή να ξεκινήσετε από το μηδέν ως ομάδα.

Με τον Μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη», επιθυμούμε η Πλατφόρμα να καταστεί το εργαλείο που μετατρέπει την ψηφιακή αναβάθμιση των δεξιοτήτων σε μια κοινή, συνεργατική προσπάθεια. Ενεργούμε από κοινού για την επίτευξη των στόχων που περιγράφονται στρατηγική για την ψηφιακή δεκαετία έως το 2030:

• 80 % των Ευρωπαίων με τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες

• 20 εκατομμύρια απασχολούμενοι εμπειρογνώμονες ψηφιακής τεχνολογίας

Η Πλατφόρμα ωστόσο δεν ξεκινάει από το μηδέν. Η στρατηγική για τη Διαμόρφωση του Ψηφιακού Μέλλοντος της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων και το Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση παρέχουν το σημαντικό στρατηγικό όραμα. Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές δεξιότητες και την Απασχόληση συγκεντρώνει πάνω από 560 εταιρείες, οργανισμούς και ιδρύματα που δρουν για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εργαζομένων, των προμηθευτών ή της κοινότητάς τους. Οι Εθνικές Συμμαχίες, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση, συνεργάζονται για την αντιμετώπιση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων σε 25 χώρες της ΕΕ.

Η Πλατφόρμα συγκεντρώνει αυτούς τις Εθνικές Συμμαχίες για να ανταλλάξουν και να προωθήσουν ευκαιρίες και εμπνευσμένες ιστορίες από τις χώρες τους. Η αναπαραγωγή και η κλιμάκωση επιτυχημένων πρωτοβουλιών οπουδήποτε στην ΕΕ θα γίνει πολύ ευκολότερη και θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας.

Εκατομμύρια Ευρωπαίοι χρειάζονται ψηφιακή αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Εκατομμύρια εταιρίες αναζητούν ψηφιακούς εμπειρογνώμονες. Αυτή η κοινή προσπάθεια σε διασυνοριακό και τεχνολογικό τομέα που προωθείται από την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τον ενθουσιασμό μας θα βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Συνοψίζοντας, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην προσπάθειά να ενισχυθούν οι ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη. Ελάτε μαζί μας σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι.

Αναδημοσίευση κειμένου: Welcome to the European home of digital skills, created by Fabrizia BENINI

Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
 • Cybersecurity
 • Internet of Things
 • Big Data
 • Blockchain
 • Robotics
 • Augmented Reality
 • Virtual Reality
 • Microelectronics
 • Web Development
 • Mobile Application Development
 • Software
 • WiFi
 • Quantum Computing
 • High Performance Computing
 • Machine Learning
 • Cloud Computing
 • Telecommunications
 • 5G
 • Digital skills
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Country
 • European Union
 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Cyprus
 • Romania
 • Slovenia
 • Croatia
 • Czech republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Italy
 • Ireland
 • Malta
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Netherlands
 • Portugal
 • Poland
 • Spain
 • Sweden
 • Slovakia
Type of initiative
 • EU institutional initiative