Η έρευνα της Deloitte για το Generative AI διαπιστώνει ότι η υιοθέτησή του εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, αλλά το κλειδί για μεγαλύτερη πρόοδο είναι η πραγματοποίηση οργανωτικών αλλαγών.

Το Deloitte AI Institute™ παρουσίασε τη δεύτερη τριμηνιαία έκδοση της έκθεσης «State of Generative AI in the Enterprise Report», η οποία διερευνά το τρέχον τοπίο της υιοθέτησης του Generative AI και τα βήματα που λαμβάνουν οι οργανισμοί για την επιτάχυνση και την ανάπτυξή του με στόχο τη δημιουργία πραγματικής αξίας. Η έκθεση βασίζεται σε έρευνα όπου έλαβαν μέρος περισσότεροι από 1.900 ερωτηθέντες, από Διευθυντές έως C-suite στελέχη, σε έξι χώρες. Αν και η εμπειρία των ερωτηθέντων γύρω από το Generative AI διαφέρει, όλοι τους έχουν κάποια εμπειρία με αυτό και δοκιμάζουν ή εφαρμόζουν το Generative AI στους οργανισμούς τους.

Οι οργανισμοί αρχίζουν να προσαρμόζουν τις στρατηγικές για το ανθρώπινο δυναμικό τους στην εποχή του Generative AI

Η περαιτέρω ανάπτυξη περιορίζεται από το ανθρώπινο δυναμικό. Σχεδόν τέσσερις στους 10 (37%) ηγέτες ανέφεραν ότι οι οργανισμοί τους ήταν ελάχιστα ή καθόλου προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες του ανθρώπινου δυναμικού τους σχετικά με την υιοθέτηση του Generative AI. Ωστόσο, οι ίδιοι έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων στην έρευνα σκοπεύουν να αλλάξουν τις στρατηγικές τους για το ανθρώπινο δυναμικό τους τα επόμενα δύο χρόνια λόγω του Generative AI, με έμφαση στην αλλαγή των διαδικασιών εργασίας και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων/επανακατάρτιση. Επιπλέον, πολλοί οργανισμοί επιδιώκουν να αυξήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους βραχυπρόθεσμα λόγω των πρωτοβουλιών τους για το Generative AI, με το 39% να επιδιώκει αύξηση μέσα στους επόμενους 12 μήνες (και το 38% να σκοπεύει να διατηρήσει τον αριθμό των εργαζομένων του αμετάβλητο).

Η εμπιστοσύνη στο Generative AI έχει αυξηθεί – με τους οργανισμούς που γνωρίζουν από τεχνητή νοημοσύνη να δίνουν προτεραιότητα στη διαφάνεια

Η έλλειψη εμπιστοσύνης παραμένει ένα από τα κύρια εμπόδια για την υιοθέτηση του GenAI σε μεγάλη κλίμακα, με την κατάκτηση αυτής να αναφέρεται ως απαραίτητη για την επιτυχή υιοθέτησή του. Σχεδόν τα τρία τέταρτα (72%) των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η εμπιστοσύνη του οργανισμού τους σε όλες τις μορφές ΑΙ έχει αυξηθεί μετά την εμφάνιση του Generative AI, το 2022. Όμως, παρά την αύξηση της εμπιστοσύνης, μόνο το 36% των οργανισμών αναφέρει ότι καταμετρά στη στρατηγική του για το ανθρώπινο δυναμικό την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση των εργαζομένων, και λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες επικεντρώνονται σε διαδικασίες δημιουργίας διευρυμένης εμπιστοσύνης προς το Generative AI. Ωστόσο, οι ανησυχίες γύρω από την εμπιστοσύνη και τα ρίσκα που προκύπτουν δεν επιβραδύνουν την υιοθέτηση του Generative AI για τους πιο ειδικούς. Οι οργανισμοί με υψηλή εξειδίκευση δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη διαφάνεια προς τους εργαζόμενους και εστιάζουν στην ποιότητα των δεδομένων εισόδου και τη διασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσμάτων.

Η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα παραμένουν τα κορυφαία επιθυμητά οφέλη

Όπως και στην πρώτη έκδοση της τριμηνιαίας έρευνας που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο, η βελτίωση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας παραμένουν μακράν τα κορυφαία οφέλη από την υιοθέτηση του Generative AI. Πολλοί οργανισμοί αναφέρουν ότι επιτυγχάνουν τους στόχους που επιδιώκουν σε κάποιο βαθμό, αλλά όχι ακόμη σε μεγάλο. Οι οργανισμοί με πολύ υψηλή τεχνογνωσία ως προς το Generative AI αναφέρουν ότι επιτυγχάνουν τα προσδοκώμενα οφέλη σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, με το 70% να αναφέρει ότι έχουν βελτιώσει τα υπάρχοντα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και το 63% ότι έχουν ενθαρρύνει την καινοτομία και την ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό. Με την εξοικονόμηση που προκύπτει από τις πρωτοβουλίες Generative AI, οι οργανισμοί επιδιώκουν να δημιουργήσουν αξία και από τις δύο πλευρές – το 45% των ερωτηθέντων σχεδιάζει να επενδύσει τις αποταμιεύσεις σε ευκαιρίες καινοτομίας, ενώ το 43% σχεδιάζει να βελτιώσει τις λειτουργίες σε ολόκληρη την επιχείρησή του.

Η υιοθέτηση του Generative AI είναι γρήγορη – και οι οργανισμοί κινδυνεύουν να μείνουν πίσω αν δεν συμβαδίσουν

Η υιοθέτηση του Generative AI συνεχίζει να κινείται με ταχείς ρυθμούς. Σε αυτή την έκδοση της έρευνας, σχεδόν οι μισοί (47%) από τους ερωτηθέντες δηλώνουν ότι κινούνται γρήγορα ως προς την υιοθέτησή του – για όσους έχουν πολύ υψηλή τεχνογνωσία, το ποσοστό ανέρχεται στο 73%. Αυτοί οι ειδικοί αρχίζουν να πληθαίνουν, υιοθετώντας κατά κόρον το GenAI σε όλες τις λειτουργίες, επενδύοντας περισσότερο στην τεχνολογική υποδομή και δίνοντας πρόσβαση σε εργαλεία Generative AI σε μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού τους .

Το Generative AI στις επιχειρήσεις

Αυτή είναι η δεύτερη από μια σειρά τριμηνιαίων ερευνών που αποσκοπούν στην παρακολούθηση της υιοθέτησης του Generative AI από τις επιχειρήσεις. Η έρευνα αυτή βασίζεται στην προηγούμενη έκθεση της Deloitte για την κατάσταση του ΑΙ στο επιχειρείν, η οποία διεξάγεται εδώ και έξι χρόνια. Σε αυτή την έκδοση της έρευνας, που διεξήχθη μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2024, συμμετείχαν 1.982 επιχειρηματικοί και τεχνολογικοί ηγέτες που έχουν γνώση του ΑΙ, και οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην πιλοτική εφαρμογή ή την εφαρμογή του Generative AI σε μεγάλους οργανισμούς, από έξι χώρες και έξι κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων Εμπορίου, Ενέργειας, Πόρων & Βιομηχανίας, Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Επιστημών Ζωής & Υγείας, Τεχνολογίας, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης & Τηλεπικοινωνιών και Κυβερνητικών & Δημόσιων Υπηρεσιών.

Αναδημοσίευση κειμένου από τον ιστότοπο του ΣΕΠΕ

Digital technology / specialisation
  • Artificial Intelligence
Digital skill level
  • Basic
  • Intermediate
  • Advanced
  • Digital Expert
Country
  • Greece
Type of initiative
  • National initiative
Διαβάσετε περισσότερα