Περιφέρεια Κρήτης - Ψηφιακές Ευκαιρίες

Ψηφιακές Δεξιότητες για την Ανάπτυξη του Τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης- GROW GREEK TOURISM ONLINE

[siteorigin_widget class=”MSP_Main_Widget”][/siteorigin_widget]

Μηνιαία Αναφορά: Μάρτιος 2018
Έναρξη-Λήξη: Μάιος – Συνεχίζεται
Ωφελούμενοι: 1400 ΜΜΕ σε 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης

Περιγραφή:
Δωρεάν one-to-one διαβουλεύσεις καθώς και ομαδικά σεμινάρια για τις τοπικές επιχειρήσεις