Γνωστό σε όλους και ως DigComp, είναι ένα εργαλείο ταξινόμησης των ψηφιακών δεξιοτήτων και απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας  στο πεδίο των ψηφιακών δεξιοτήτων. Ακολούθως, συνδράμει στο να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να προσδιορίσουν τους μαθησιακούς τους στόχους και να εντοπίσουν τις ευκαιρίες κατάρτισης  έτσι ώστε να επιτύχουν περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Σύμφωνα με αυτό, οι βασικές ψηφιακές ικανότητες ομαδοποιούνται στους ακόλουθους  πέντε (5) τομείς:

 • Βασική χρήση πληροφοριών και δεδομένων
 • Δεξιότητες Επικοινωνίας και Συνεργασίας
 • Ικανότητες Δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου
 • Γνώσεις Ασφάλειας
 • Ικανότητες Επίλυσης  προβλημάτων

Στόχος της επικαιροποιημένης εκδοχής του, DigComp 2.2 είναι οι πολίτες να χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες με αυτοπεποίθηση και ασφάλεια. Παρέχει περισσότερα από 250 νέα παραδείγματα γνώσεων και δεξιοτήτων συμπεριλαμβανομένου και των απαιτήσεων σε δεξιότητες που δημιουργεί χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT),  διαχείριση δεδομένων. Ακόμη, λαμβάνει υπόψιν τις  νέες τάσεις που εμφανίστηκαν λόγω της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης και  οδήγησαν  σε  νέες και αυξημένες απαιτήσεις αναφορικά με τις ψηφιακές ικανότητες των πολιτών και των εργαζομένων.

Τέλος, η επικαιροποίηση του DigComp  συμβάλλει μεταξύ άλλων και στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ αναφορικά με την Ψηφιακή Δεκαετία, δηλαδή  την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων ολόκληρου του πληθυσμού — το 80 % των πολιτών της ΕΕ θα διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030.

Αναδημοσίευση των κειμένων από το Digital Skills & jobs Platform:

The Digital Competence Framework (DigComp)

DigComp 2.2 update: The Digital Competence Framework for Citizens

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Μεθοδολογία

Γενικές κατευθύνσεις

Στοχευόμενο κοινό (Κοινό- Στόχος)
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες ΤΠΕ και άλλους ειδικούς στον ψηφιακό τομέα.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Ψηφιακός εμπειρογνώμονας
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Κροατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Slovenia
 • Σλοβακία
 • Τσεχική Δημοκρατία
Βιομηχανία- Πεδίο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που δεν προβλεπονται
Γλώσσα στόχος
 • Αγγλικά
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Ομάδα-στόχος
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Μη φυσικοί ομιλητές της γλώσσας (Αλλόφωνες/ Ομιλητές μη μητρικής γλώσσας)
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική επιμόρφωση (επανεκαπίδευση)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που φοιτούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Φυσικοί ομιλητές της γλώσσας (Ομιλητές μητρικής γλώσσας)
 • Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα άνω των 10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 3-10 ετών
 • Μετανάστες
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα με επαγγελματική πείρα 0-3 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με χαμηλές επιδόσεις
Είδος πόρων δεξιοτήτων
 • Μεθοδολογία
Αρχείο για λήψη
Διαβάσετε περισσότερα