Πολίτες

Συνέδριο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Μηνιαία Αναφορά: Απρίλιος 2019 Έναρξη-Λήξη: 19 Απριλίου 2019 Ωφελούμενοι: 80 ανώτερα στελέχη ελληνικών δημοσίων φορέων εκπροσωπώντας περισσότερους από 30 φορείς...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Health IT (Οργάνωση:CISCO Greece)

Μηνιαία Αναφορά: Απρίλιος 2019 Έναρξη-Λήξη: 16-17 Απριλίου 2019 Ωφελούμενοι: 500 Συμμετέχοντες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνέδριο Smart Cities (Οργάνωση:CISCO Greece)

Μηνιαία Αναφορά: Απρίλιος 2019 Έναρξη-Λήξη: 16-17 Απριλίου 2019 Ωφελούμενοι: 200 Συμμετέχοντες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

INFOCOM Security (Οργάνωση:CISCO Greece)

Μηνιαία Αναφορά: Απρίλιος 2019 Έναρξη-Λήξη: 17-18 Απριλίου 2019 Ωφελούμενοι: 2.000 Συμμετέχοντες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΕΔΕ Banking FORUM (Οργάνωση:CISCO Greece)

Μηνιαία Αναφορά: Απρίλιος 2019 Έναρξη-Λήξη: 9-10 Απριλίου 2019 Ωφελούμενοι: 350 Συμμετέχοντες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ψηφιακές δεξιότητες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Μηνιαία Αναφορά: Νοέμβριος 2018 Έναρξη-Λήξη: 29 Νοεμβρίου 2018 Ωφελούμενοι: Τοπικές επιχειρήσεις στο πεδίο του Τουρισμού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τιμητική Πιστοποίηση στο Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών

Μηνιαία Αναφορά: Οκτώβριος 2018 Έναρξη-Λήξη: Οκτώβριος 2018 Ωφελούμενοι: 108 μαθητές ηλικίας 8-11 χρονών και 27 καθηγητές πληροφορικής (περίπου 52% εκπροσώπηση...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ