Δράσεις

Ανοιχτά Σχολεία

Μηνιαία Αναφορά: Μάιος 2018 Έναρξη-Λήξη: Μάιος 2018 - Ιούνιος 2018 Ωφελούμενοι: 500

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

IT Σεμινάρια (INNOVATHENS)

Μηνιαία Αναφορά: Μάιος 2018 Έναρξη-Λήξη: Μάιος 2018 - Ιούνιος 2018 Ωφελούμενοι:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Έγκριση “Εθνικής Συμμαχίας”

Μηνιαία Αναφορά: Απρίλιος 2018 Έναρξη-Λήξη: 19 Μαρτίου 2018 Ωφελούμενοι:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ