Εκπαίδευση

Σεμινάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Μηνιαία Αναφορά: Ιούνιος 2018 Έναρξη-Λήξη: Μάιος 2018 - Ιούνιος 2018 Ωφελούμενοι: 2000

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανοιχτά Σχολεία

Μηνιαία Αναφορά: Μάιος 2018 Έναρξη-Λήξη: Μάιος 2018 - Ιούνιος 2018 Ωφελούμενοι: 500

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

IT Σεμινάρια (INNOVATHENS)

Μηνιαία Αναφορά: Μάιος 2018 Έναρξη-Λήξη: Μάιος 2018 - Ιούνιος 2018 Ωφελούμενοι:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ