Εκπαίδευση

Σεμινάρια, πρόγραμμα πιστοποίησης και αναβάθμισης δεξιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ

Μηνιαία Αναφορά: Ιούνιος 2018 Έναρξη-Λήξη: Ιούνιος 2018 Ωφελούμενοι: 2.862 εκπαιδευόμενους και 10.783 συμβουλευτικές συνεδριάσεις που υλοποιήθηκαν / 566 δικαιούχοι πληρώθηκαν...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σεμινάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Μηνιαία Αναφορά: Ιούνιος 2018 Έναρξη-Λήξη: Μάιος 2018 - Ιούνιος 2018 Ωφελούμενοι: 2000

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανοιχτά Σχολεία

Μηνιαία Αναφορά: Μάιος 2018 Έναρξη-Λήξη: Μάιος 2018 - Ιούνιος 2018 Ωφελούμενοι: 500

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

IT Σεμινάρια (INNOVATHENS)

Μηνιαία Αναφορά: Μάιος 2018 Έναρξη-Λήξη: Μάιος 2018 - Ιούνιος 2018 Ωφελούμενοι:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ