Εκπαίδευση

Tech Talent School (Οργάνωση: Social Innov)

Μηνιαία Αναφορά: Μάιος 2019 Έναρξη-Λήξη: Σε εξέλιξη Ωφελούμενοι: 293 συμμετέχοντες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Υπέρ-Τοπικά Έργα Google Ελλάδας- Grow Greek Tourism Online Program

Μηνιαία Αναφορά: Μάιος 2019 Έναρξη-Λήξη: Ιανουάριος 2019 - Μάιος 2019 Ωφελούμενοι: 1.156 συμμετέχοντες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Introduce my City

Μηνιαία Αναφορά: Μάρτιος 2019 Έναρξη-Λήξη: 30 Μαρτίου 2019 Ωφελούμενοι: 88 μαθητές και εκπαιδευτικοί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κορίτσια, αγόρια εμπρός για το ταξίδι του κώδικα!

Μηνιαία Αναφορά: Οκτώβριος 2018 Έναρξη-Λήξη: Οκτώβριος 2018 - Μάρτιος 2018 Ωφελούμενοι: 108 μαθητές- 21 καθηγητές- 15 σχολεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσκληση στο εργαστήριο «Getting Started with Java using Alice».

Μηνιαία Αναφορά: Σεπτέμβριος 2018 Έναρξη-Λήξη: 29 Σεπτεμβρίου 2018 Ωφελούμενοι: Εκπαιδευτικοί 18 Δημοτικών Σχολείων της Επικράτειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανοιχτά Σχολεία 2018

Μηνιαία Αναφορά: Ιούλιος 2018 Έναρξη-Λήξη: Ιούλιος 2018 - Συνεχίζεται Ωφελούμενοι: 372 μαθητές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σεμινάρια, πρόγραμμα πιστοποίησης και αναβάθμισης δεξιοτήτων στον τομέα των ΤΠΕ

Μηνιαία Αναφορά: Ιούνιος 2018 Έναρξη-Λήξη: Ιούνιος 2018 Ωφελούμενοι: 2.862 εκπαιδευόμενους και 10.783 συμβουλευτικές συνεδριάσεις που υλοποιήθηκαν / 566 δικαιούχοι πληρώθηκαν...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σεμινάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Μηνιαία Αναφορά: Ιούνιος 2018 Έναρξη-Λήξη: Μάιος 2018 - Ιούνιος 2018 Ωφελούμενοι: 2000

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ