Από την 1η Ιουνίου 2023 έως το τέλος του τρέχοντος έτους αναμένεται να διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027», του Ταμείου: ΕΚΤ+ και Δράσης: 3.1.1.  με προϋπολογισμό 20.000.000 € για τους υπαλλήλους της Γενικής Κυβέρνησης.

Δράση 3.1.1: Υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης – αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling – upskilling) των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης

Αντικείμενο της Δράσης  είναι η επανακατάρτιση – αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον Δημόσιο Τομέα,  για όλα τα επίπεδα (βασικό, προχωρημένο, ειδική εκπαίδευση), ανά τομέα δημόσιας πολιτικής, εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο.

Στόχος της Δράσης είναι η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης, η περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η αποτελεσματική χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και εφαρμογών για τηλεργασία και συμμετοχή στην εκπαίδευση από απόσταση, καθώς και η προώθηση της κινητικότητας των στελεχών των δημόσιων υπηρεσιών.

Η Δράση αφορά στους υπαλλήλους της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών των ΟΤΑ, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Δημόσιου Τομέα, καθώς  και άλλων ειδικών ομάδων δημοσίων υπαλλήλων (π.χ. κληρικοί).

Τα έργα που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη δράση 3.1.1. αφορούν σε όλη την χώρα, εναρμονίζονται με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και έχουν κριθεί από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ως προτεραιότητες για συγχρηματοδότηση.

Ενδεικτικά αφορούν στην:

 • Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) στελεχών και υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα (ΟΤΑ) για την τοπική ανάπτυξη, του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α),
 • Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης για την αναγκαία προετοιμασία τους για την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών έργων και υπηρεσιών. Επίσης, αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και κυβερνοασφάλειας, των στελεχών μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας, του ΕΚΔΔΑ.

Δυνητικοί δικαιούχοι:

 • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης  (Ε.Κ.Δ.Δ.Α),
 • Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,
 • Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο της ψηφιακής ωριμότητας των υποψηφίων, εφόσον κριθεί απαραίτητο προβλέπεται η αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Ψηφιακή Ικανότητα των Πολιτών (DigComp), ενώ οι ωφελούμενοι μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης θα συμμετέχουν σε διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Δημόσια προσβάσιμο το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης των ωφελούμενων, το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί από τους δικαιούχους θα είναι δημόσια προσβάσιμο, χωρίς περαιτέρω αντάλλαγμα, για τους παρόχους και θα πρέπει να κατατεθεί στο ηλεκτρονικό αποθετήριο που τηρείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ),  ώστε να μπορεί να μεταφορτωθεί από κάθε ενδιαφερόμενο και θα μπορεί να αξιοποιείται στη συνέχεια από την Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η περαιτέρω αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων αναμένεται να είναι δωρεάν προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς αντάλλαγμα για τους παρόχους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.digitalplan.gov.gr/prosklisi-2021-2027/6/ylopoiisi-programmaton-epanakatartisis-anavathmisis-psifiakon-dexiotiton-reskilling-upskilling-ton-ypallilon-tis-genikis-kyvernisis-sto-plaisio-tis-ethnikis-symmachias-gia-tis-psifiakes-dexiotites-kai-tin-apascholisi

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα