Στις 16 Ιουνίου 2023 αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027», του Ταμείου: ΕΚΤ+ και Δράσης: 3.1.2. Η Πρόσκληση με προϋπολογισμό 32.000.000 € αφορά στην ενίσχυση της προτεραιότητας της νέας ψηφιακής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας με την ανάπτυξη των κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και συγκεκριμένα σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας.

Δράση 3.1.2: Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών

Αντικείμενο της Δράσης είναι η υλοποίηση δράσεων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας, για εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας. Η κατάρτιση θα γίνεται εξ αποστάσεως και στοχεύει στην προσωπική τους ανάπτυξη και την προετοιμασία τους στις σχετικές απαιτήσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας τα επόμενα έτη. Οι ωφελούμενοι προβλέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασία πιστοποίησης σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Αξιοσημείωτο είναι ότι η δράση προβλέπει ποσοστό 20% για τη συμμετοχή των εργαζομένων γυναικών σε ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και την Ψηφιακή Δεκαετία (Ψηφιακή Πυξίδα).

Οι υποδράσεις (έργα) που περιλαμβάνονται στη Δράση 3.1.2, αφορούν σε όλη τη χώρα, εναρμονίζονται με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και έχουν κριθεί από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών ως προτεραιότητες για συγχρηματοδότηση. Ενδεικτικά: 

 • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης/επανακατάρτισης και πιστοποίησης με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας– Πρωτοβουλία «Cybersecurity Experts Academy-Skilling & Employment», του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), 
 • Ενίσχυση του εργατικού δυναμικού σε προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), 
 • Ενίσχυση του εργατικού δυναμικού νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, και αναβάθμιση του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών που αφορούν σε πεδία εφαρμογής της γαλάζιας οικονομίας, του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), 
 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση προετοιμασίας του ανθρώπινου δυναμικού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εμπορίου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.).

Δυνητικοί δικαιούχοι:

 • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι (συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων Ινστιτούτων/φορέων αυτών)
 • Επιμελητήρια (ΝΠΔΔ) Εθνικής Εμβέλειας
 • Ενώσεις (Εθνικής Εμβέλειας) Επιμελητηρίων (ΝΠΔΔ)
 • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων ΤΠΕ (Εθνικής Εμβέλειας) μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες

Προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο της ψηφιακής ωριμότητας των υποψηφίων, εφόσον κριθεί απαραίτητο, προβλέπεται η αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Ψηφιακή Ικανότητα των Πολιτών (DigComp).

Δημόσια προσβάσιμο το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης των ωφελούμενων, το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί από τους δικαιούχους θα είναι δημόσια προσβάσιμο, χωρίς περαιτέρω αντάλλαγμα, για τους παρόχους και θα πρέπει να κατατεθεί στο ηλεκτρονικό αποθετήριο που τηρείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ),  ώστε να μπορεί να μεταφορτωθεί από κάθε ενδιαφερόμενο και θα μπορεί να αξιοποιείται στη συνέχεια από την Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η περαιτέρω αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη μαζικών ανοικτών διαδικτυακών μαθημάτων αναμένεται να είναι δωρεάν προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο χωρίς αντάλλαγμα για τους παρόχους.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.digitalplan.gov.gr/prosklisi-2021-2027/7/ylopoiisi-programmaton-anavathmisis-epipedou-psifiakon-dexiotiton-upskilling-se-themata-axiopoiisis-kai-diacheirisis-kainotomon-psifiakon-technologion-sto-plaisio-tis-ethnikis-symmachias-gia-tis-psifiakes-dexiotites-kai-tin-apascholisi

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα